Aktualności
Dr Paulina Podszywałow-Bartnicka stypendystką Programu Fulbrighta

Dr Paulina Podszywalow-Bartnicka z Pracowni Cytometrii Instytutu Nenckiego, kierowanej przez Prof. Katarzynę Piwocką, otrzymała stypendium w ramach programu Fulbright Poland Senior Award.

Fulbright Senior Award to program skierowany do naukowców na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora, umożliwiający realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA.

Projekt dr Podszywałow-Bartnickiej, który dotyczy badania oddziaływania białko-RNA oraz procesu splicingu w komórkach białaczkowych będzie realizowany na Yale University w New Haven.

Gratulujemy!

Data
25 marca 2022