Aktualności
Dr Paweł Boguszewski kierownikiem Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Nenckiego

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, kierownikiem nowo utworzonej usługowej Pracowni Metod Behawioralnych został dr Paweł Boguszewski.

Dr Boguszewski jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Nenckiego. Staż naukowy odbył na Uniwersytecie Yale w USA.

Dr Boguszewski jest doświadczonym behawiorystą od lat specjalizującym się w projektowaniu i analizie badań dotyczących zachowania zwierząt. Jest też autorem kilku programów służących analizie danych pochodzących z badań behawioralnych.

Celem Pracowni Metod Behawioralnych jest  zapewnienie najwyższego standardu badań behawioralnych dla wszystkich zespołów badawczych z Instytutu Nenckiego i naukowców z innych placówek. Pracownia jest wyposażona w szeroki zestaw standardowych testów pozwalających na ocenę licznych parametrów zachowania się zwierząt - aktywności i sprawności lokomotorycznej, poziomu emocji, uczenia się i pamięci, zachowań społecznych oraz złożonych zadań poznawczych. Znajdują się w niej również nowoczesne, zautomatyzowane testy pozwalające na nieingerencyjne badanie zachowania się grup zwierząt (IntelliCages, Eco-HAB). Pracownia oferuje kompleksowe wsparcie użytkownika – od projektowania doświadczeń i konstrukcji testów, poprzez umożliwienie ich realizacji, kończąc na zaawansowanej analizie statystycznej danych i przygotowaniu publikacji. 

Data publikacji
26 czerwca 2020