Aktualności
Dwa granty dla Instytutu Nenckiego w ramach programu COST

Dwa granty dla Instytutu Nenckiego w ramach programu COST

 Dwa projekty realizowane w Instytucie Nenckiego otrzymały finansowanie w ramach programu COST:

„TRANSLACORE”, zatytułowany „Kontrola translacyjna w nowotworze”- realizowany w konsorcjum, którego członkiem jest dr Paulina Podszywałow-Bartnicka z Pracowni Cytometrii

oraz

„PRESTO”, zatytułowany „Receptory P2X jako cel terapeutyczny” - realizowany w konsorcjum, którego członkiem jest prof. dr hab. Mariusz Więckowski, kierownik Pracowni Biologii Mitochondriów i Metabolizmu

COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym międzynarodową współpracę naukowców i innowatorów w celu wzmocnienia potencjału Europy do sprostania wyzwaniom naukowym, technologicznym i społecznym.

 Celem projektu o akronimie TRANSLACORE jest lepsze poznanie udziału procesu kontroli translacji w rozwoju nowotworów i opracowanie nowych strategii terapeutycznych. Projekt zakłada połączenie specjalistycznej wiedzy europejskich reprezentantów różnych środowisk akademickich, lekarzy, decydentów, stowarzyszeń pacjentów i współpracy branżowej w celu stworzenia platformy edukacyjnej i zapewnienia szybszego transferu technologii.

W projekcie biorą udział grupy badawcze z dwudziestu krajów europejskich, m.in. grupa Prof. dr hab. Marka Tchórzewskiego z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Liderem projektu jest dr Jean-Jacques Diaz z Uniwersytetu Claude Bernard w Lyonie.

Projekt o akronimie PRESTO ma na celu nie tylko lepsze zrozumienie roli receptorów P2X w patogenezie wybranych chorób, ale także ustalanie kryteriów dla wykorzystania receptorów P2X jako biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych oraz przyspieszenie transferu wiedzy o tych receptorach do zastosowań klinicznych.

W projekcie biorą udział grupy badawcze z dwudziestu krajów europejskich oraz Brazylii i Tunezji. Liderem projektu jest dr Elena Adinolfi z Uniwersytetu w Ferrarze. Współpraca naukowa będzie realizowana w ramach działania „The European Cooperation in Science and Technology – COST”.

Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji
22 lipca 2022