Cele

Inicjatywa 6C została utworzona jako program mentoringowo-szkoleniowy dla
doktorantów i młodych naukowców. Chcemy rozwijać umiejętności i postawy kluczowe
dla rozwoju młodego badacza:

  • Curiosity: Różnego rodzaju techniki i aktywności mające na celu wzbudzanie kreatywności wśród uczestników (design-thinking, hackathon’y)
  • Compassion: Uczymy uczestników jak dzięki odpowiednim postawom humanitarnym mogą pomagać innym
  • Communication: Zajęcia z wykorzystywania obecnych środków masowego przekazu (social-media) w celu promowania nauki
  • Credibility: Trening dobrej praktyki naukowej, m.in. Poprzez wystrzeganie się błędów metodologicznych
  • Creativity: Przestrzeń do połączenia nauki z humanistyką
  • Collaboration: Trening w zakresie rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole etc.

Nadchodzące wydarzenia

Komitet organizacyjny

Dr. Ali Jawaid
Kierownik Pracowni Badań Translacyjnych w Chorobach Neuropsychiatrycznych
Paloma Álvarez-Suárez
doktorantka w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Diana Legutko
doktorantka w Pracowni Neurobiologii
Alicja Olszewska
doktorantka w Pracowni Obrazowania Mózgu
Łukasz Bijoch
doktorant w Pracowni Plastyczności Neuronalnej