Reprezentanci

Wiktoria Podolecka – Jestem na drugim roku studiów doktoranckich w pracowni Neuroinformatyki. Zajmuję się badaniami nad falami wysokoczęstotliwościowymi w opuszce węchowej oraz ich powiązaniem z nabłonkiem nosa. Lubię czytać, oglądać horrory i dobre jedzenie. W samorządzie pełnię rolę przewodniczącej i organizatorki. Jestem zawsze chętna do pomocy.
Julia Świderska – Jestem na trzecim roku studiów doktoranckich, pracuję w Laboratorium Molekularnych Podstaw Zachowania, skupiając się na roli procesu starzenia w molekularnych podstawach decyzji przestrzennych, w szczególności na roli plastyczności w obszarze hipokampie. Mam pasję do wielu rzeczy, chłonę wiedzę jak gąbka. W wolnym czasie lubię czytać książki, grać w gry wszelkiej maści, tworzyć grafiki i gotować. Pracuję również w LabRescue, więc jeśli chcesz mieć w domu puszystego labowego przyjaciela to jestem dobrym kontaktem!
Kinga Nazaruk – Jestem studentką drugiego roku w Laboratorium Epileptogenezy pod kierownictwem prof. Ktarzyny Łukasiuk. W swoim projekcie badawczym, badam układ Glimfatyczny w patogenezie padaczki. W wolnym czasie uwielbiam odwiedzać opery, słuchać muzyki klasycznej i czytać książki. Interesuje się także kulturą krajów azjatyckich, ceramiką i zaparzaniem dobrej filiżanki kawy. W samorządzie pomagam zrozumieć zawiłości prawne.
Katarzyna Sawicka – Jestem na trzecim roku doktoratu w Pracowni Pamięci przestrzennej prowadzonego przez dr hab. Rafała Czajkowskiego.  Mój projekt doktorski skupia się na przywróceniu wzorca aktywności korowej między korą retrosplenialną i hipokmapem w myśl teorii indeksowania hipokampa. Badam jak wspomnienia są przechowywane i przywracane na poziomie komórkowym. W wolnym czasie gotuję, hatfuję, chodzę do kina i czytam książki. W samorządzie zajmuję się organizacją warsztatów soft skills oraz popularyzacją nauki.
Debadeep Chaudhury – Jestem studentem trzeciego roku w pracowni Biologii Chromatynty i Epigenomiki Dioscuri. Moje badania skupiają się na analizie ewolucji astrocytów u ssaków z rzędu naczelnych. Mam zbyt wiele zainteresowań i hobby aby je tu wymienić, ale wśród nich znajdują się czytanie, podróżowanie, granie w gry i wiele innych. Jako członek samorządu chciałbym przypomnieć studentom, że podczas doktoratu można się również bardzo dobrze bawić. 🙂

Komisje

Komisja Stypendialna:

Przewodniczący – prof. dr hab. Daniel Wójcik

Członkowie – dr hab. Wiesława Leśniak, mgr Eryk Duński, mgr Shur Gałecka, mgr Michał Niziołek

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna:

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Członkowie – prof. dr hab. Małgorzata Skup, mgr Diana Legutko, mgr, Iwona Sirocka, mgr Justyna Wiśniewska

 

Komisja Konkursowa:

Przewodniczący – prof. dr hab. Daniel Wójcik

Członkowie – dr hab. Wiesława Leśniak, mgr Eryk Duński, mgr Shur Gałecka, mgr Michał Niziołek

 

Komisja Doktorancka:

Przewodniczący – prof. dr hab. Daniel Wójcik

Członkowie – prof. dr hab. Adam Szewczyk. prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Debadeep Chaudhury

 

Reprezentant doktorantów w Radzie Naukowej:

mgr Julian Swatler

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów:

mgr Joanna Plewko

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów:

mgr Gabriela Dzięgiel-Fivet

 

Reprezentantka doktorantów w HR Excellence:
mgr Joanna Plewko