Reprezentanci

Paloma Álvarez Suárez
Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Jestem na czwartym roku studiów doktoranckich i pracuję w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych kierowanej przez prof. Jolantę Rędowicz.
Mój projekt skupiony jest na roli szkieletu aktynowego w kontekście płytek nerwowo-mięśniowych. Technikami in vivo i in vitro badam szereg różnych białek motorycznych oraz rusztowania komórkowe i czynniki transkrypcyjne. Moim głównym naukowym zainteresowaniem jest rolnictwo komórkowe, czyli wytwarzanie w laboratorium różnych produktów spożywczych takich jak mięso czy mleko. W Samorządzie Doktorantów zajmuję się m.in. zdrowiem psychicznym i nierównością płciową.
Joanna Plewko

Zastępczyni przewodniczącej Samorządu Doktorantów

Jestem doktorantką czwartego roku w Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych kierowanej przez prof. Katarzynę Jednoróg. Badam jak dźwięki mowy oraz litery są kojarzone w ludzkim mózgu u populacji z zaburzeniami widzenia (szczególnie u dzieci). Moje zainteresowania naukowe obejmują plastyczność neuronalną, psychometrię oraz statystykę.

W wolnych chwilach lubię oglądać Kuchenne Rewolucje (i osobiście próbować specjałów Magdy Gessler) oraz spędzać czas na długich spacerach z moim narzeczonym Krzysztofem i naszym psem Gutsem.

Gabriela Dzięgiel-Fivet

Sekretarz Samorządu Doktorantów

Jestem doktorantką czwartego roku w Pracowni Neurobiologii Procesów Językowych kierowanej przez prof. Katarzynę Jednoróg. Badam sieci neuronalne stojące u podstaw języka (szczególnie czytanego) u ludzi z zaburzeniami widzenia. W swoich badaniach wykorzystuję głównie technologię funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI).

W wolnym czasie lubię czytać książki oraz tańczyć swing.

Justyna Wiśniewska
Jestem na pierwszym roku szkoły doktorskiej, gdzie realizuję badania w Laboratorium Plastyczności Neuronalnej kierowanym przez dr Annę Beroun. Mój projekt skupiony jest na badaniu plastyczności synaptycznej następującej w skutek uczenia apetytywnego; innymi słowy badam, jak nagrody i substancje uzależniające wpływają na pracę mózgu. Prywatnie lubię czytać reportaże i głaskać koty.
Diana Legutko
Jestem doktorantką trzeciego roku w Pracowni Neurobiologii, gdzie badam rolę Metaloproteinazy Macierzy Zewnątrzkomórkowej 9 (MMP-9) w procesach plastyczności synaptycznej. Moje zainteresowania badawcze głównie obejmują molekularne mechanizmy leżące u podstaw uczenia się i pamięci. Lubię dobre jedzenie, modę i koty. Jako członek Samorządu działam na rzecz stworzenia przyjaznej atmosfery w Instytucie oraz współorganizuję akcje wspierające społeczność kobiet w nauce.
Shur Gałecka

Jestem doktorantką czwartego roku w Pracowni Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych kierowanej przez prof. Adama Szewczyka. Zajmuję się badaniem mitochondrialnych kanałów potasowych (szczególnie mitoBK), które pełnią ważną rolę ochronną m.in. podczas niedokrwienia.

W Samorządzie Doktorantów zajmuję się zagadnieniami związanymi z rozwojem umiejętności miękkich.

Iwona Sirocka

Jestem na drugim roku studiów doktoranckich, a swoje eksperymenty wykonuję w Laboratorium Neurobiologii, gdzie badam wpływ stanu zapalnego na choroby neurorozwojowe.

Uwielbiam tańczyć, memy i książki fantastyczne. Wolne chwile lubię również spędzać na oglądaniu horrorów, ogrodnictwie i grach planszowych. Jestem otwarta do pomocy wszystkim tym, którzy czują się zagubieni w Instytucie.

Komisje

Komisja Stypendialna:

Przewodniczący – prof. dr hab. Daniel Wójcik

Członkowie – dr hab. Wiesława Leśniak, mgr Eryk Duński, mgr Shur Gałecka, mgr Michał Niziołek

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna:

Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Członkowie – prof. dr hab. Małgorzata Skup, mgr Diana Legutko, mgr, Iwona Sirocka, mgr Justyna Wiśniewska

 

Komisja Konkursowa:

Przewodniczący – prof. dr hab. Daniel Wójcik

Członkowie – dr hab. Wiesława Leśniak, mgr Eryk Duński, mgr Shur Gałecka, mgr Michał Niziołek

 

Komisja Doktorancka:

Przewodniczący – prof. dr hab. Daniel Wójcik

Członkowie – prof. dr hab. Adam Szewczyk. prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz, Debadeep Chaudhury

 

Reprezentant doktorantów w Radzie Naukowej:

mgr Julian Swatler

 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów:

mgr Joanna Plewko

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów:

mgr Gabriela Dzięgiel-Fivet

 

Reprezentantka doktorantów w HR Excellence:
mgr Joanna Plewko