Preparatyka
Novaseq6000
Opis:

Novaseq 6000 to najnowocześniejszy wysokoprzepustowy sprzęt służący do sekwencjonowania nowej generacji, którego elementy składają się z modułu hydraulicznego: pompy i kanały z laminarnym przepływem odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji sekwencjonowania, próżnia do kontroli pozycjonowania laminarnej komory przepływowej, lasery i elementy optyczne do detekcji i rejestracji fluorescencji i rejestracji sygnałów w celu zapisu sekwencji odczytywanego kwasu nukleinowego, moduły chłodzące odczynniki i środowisko reakcji, elementy elektryczne (płyta główna i inne płyty sterujące), a także komputer obsługujący zapis danych i kontrolę urządzenia, który składa się z dwóch systemów: Windows i Linux.

Możliwe formy współpracy:
Korzystanie ze sprzętu z asystą, w cenniku godzinowym. Terminy należy uzgadniać z wyprzedzeniem, przy większych projektach wycena indywidualna.
Kontakt:

Dr hab. Bartosz Wojtaś, b.wojtas@nencki.edu.pl