Aktualności
Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2017 roku.

Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS13 i PRELUDIUM13.

Konkurs OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

dr hab. Dorota Włoga- Promień łączący RS3, białka budujące i rola w regulacji ruchu rzęski.

dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska - Przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej w glejakach poprzez blokowanie działania osteopontyny/Spp1 z użyciem peptydów i dostarczonych za pomocą nanonośników cząsteczek siRNA/shRNA.

Konkurs PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

mgr Marta Dorota Kolba - Rola bezpośredniej międzykomórkowej wymiany pęcherzyków i białek w modulowaniu funkcji biologicznych komórek białaczki przez komórki podścieliska.

mgr inż. Katarzyna Kordecka - Badanie mechanizmów wzmocnienia odpowiedzi na poziomie korowym i podkorowym po treningu wzrokowym. 

Data publikacji
17 listopada 2017