Aktualności
Granty Narodowego Centrum Nauki dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 26, SONATA 19 i MINIATURA 8 . Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 8 projektów badawczych:

 

OPUS 26

dr hab. Adam Hamed - Badanie neurobiologicznych mechanizmów działania przeciwuzależnieniowego psychodelików
dr Piotr Michaluk - Rola astrocytów w odporności na chroniczny stress
dr hab. Marzena Stefaniuk - Funkcjonalne sieci hamujące w rozwoju uzależnienia w kontekście społecznym - brakujący element układanki
prof. dr hab. Adam Szewczyk - Udział mitochondrialnych kanałów potasowych w regulacji starzenia komórkowego

 

SONATA 19

dr Katarzyna Ciuba Ewolucja i funkcja zewnątrzkomórkowych pęcherzyków produkowanych przez astrocyty
dr hab. Aleksandra Herman - Kiedy komunikacja między ciałem a mózgiem szwankuje: Badanie procesu podejmowania decyzji w bólu nociplastycznym
dr Ahmad Salamian - ARCHitektura ciała migdałowatego: rola białka Arc w rozwoju ciała migdałowatego i zaburzenia związane z używaniem alkoholu

 

MINIATURA 8

dr Pilar Rodriguez Viso - Hodowla 3D ludzkich epitelialnych komórek dróg oddechowych w badaniach oddziaływań gospodarz – mikrobiota

Data publikacji
27 maja 2024