Aktualności
Instytut Nenckiego maszeruje dla nauki

12 maja 2019 roku odbył się Marsz dla Nauki organizowany przez Stowarzyszenia i organizacje naukowe i popularyzatorskie. Pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nenckiego wzięli w nim aktywny udział.

Marsz dla Nauki jest ogólnoświatową inicjatywą mającą na celu popularyzację nauki oraz zwrócenie uwagi na problem podważania autorytetu nauki i znaczenia odkryć naukowych. Jest także okazją do wsparcia naukowców i popularyzatorów rzetelnej wiedzy badawczej.

W Warszawie marsz rozpoczął się przy Centrum Nauki Kopernik, gdzie organizatorzy marszu wygłosili krótkie mowy. Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN, Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń zwróciła uwagę na wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Polsce, zwłaszcza w dyscyplinie nauk BioMedycznych, oraz na konieczność zwiększenia finansowania nauki. Polska przeznacza mniejszy procent PKB na finansowanie nauki niż kraje wysoko rozwinięte, co ma znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej nauki oraz na dostęp społeczeństwa do wyników badań naukowych. Inni goście także poruszali problem finansowania nauki oraz ogromną rolę popularyzacji wiedzy naukowej, aby unikać rozprzestrzeniania się fałszywych informacji, jak chociażby w kwestii szczepienia dzieci. Następnie cała grupa przeszła na Plac Zamkowy, gdzie raz jeszcze zwróciła uwagę na potrzebę komunikacji badań naukowych dla społeczeństwa.

Data publikacji
21 maja 2019