Opis działalności

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji zajmuje się sprawami pracowników i doktorantów od momentu rekrutacji przez cały okres zatrudnienia i studiów.

Nasz główny obszar działań to m in:
  • administrowanie sprawami kadrowymi Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • prowadzenie spraw socjalnych pracowników i emerytów oraz koordynacja działań sportowych, kulturalnych oraz opieki medycznej
  • wsparcie cudzoziemców pracowników i doktorantów w zakresie legalizacji pobytu i pracy oraz ich adaptacji w Polsce
  • prowadzenie sekretariatu studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej
  • obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej

 

Kontakt:

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
hr@nencki.edu.pl
tel. +48 22 589 22 00

Budynek biurowy przy zwierzętarni, klatka schodowa nr 2,
parter (wejście od strony Wydziały Fizyki)