Akty prawne i procedury

PPK

Na mocy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Instytut podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Instytutu będzie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizację związkową.

PPK są powszechnym, prywatnym i dobrowolnym system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Głównym celem PPK jest uzupełnienie przyszłych świadczeń emerytalnych o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, bowiem według szacunków ekspertów nasze emerytury mogą za kilkadziesiąt lat wynieść jedynie 30% ostatniego wynagrodzenia.

Pierwsza składka pracowników do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

PPK jest dobrowolnym systemem oszczędzania, więc pracownik w każdym momencie trwania programu może zrezygnować z udziału i wypisać się z PPK. Dział Spraw Pracowniczych rozpocznie przyjmowanie wniosków od dnia 1 marca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Podczas spotkań eksperci z NN. odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące oszczędzania w PPK.

Terminy spotkań:

Szkolenia dla pracowników są cykliczne do końca kwietnia w terminach:

– wtorki godz. 10.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
– środy godz. 8.15 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
– piątki godz. 10.00 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 

Spotkania będą się odbywać poprzez platformę MS Teams.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Formularze

Handbook dla nowego pracownika

Handbook dla nowego pracownika