Centrum Medyczne LUX MED

Od kwietnia 2021 roku w Instytucie Nenckiego obowiązuje program opieki medycznej realizowany we współpracy z Centrum Medycznym LUX MED.

LUX MED oferuje pełną obsługę medyczną, w tym konsultacje, diagnostykę, zabiegi ambulatoryjne, hospitalizację, operacje i rehabilitację. Aktualna lista placówek znajduje się na stronie kliniki: Centra Lux med

Konsultacje i testy można umówić się na infolinię (22) 33 22 888.

Poprzez stronę internetową można umówić się na wizytę, przejrzeć wyniki badań laboratoryjnych oraz zamówić receptę. Dodatkowo rezerwacji wizyt i sprawdzania wyników można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej.

PZU

Pracownicy i doktoranci Instytutu mają możliwość przystąpienia do pracowniczego grupowego ubezpieczenia na życie w PZU.
Zainteresowane osoby mogą się zarejestrować składając deklarację członkowską w PZU. Koszt miesięcznego zobowiązania pokrywany jest przez pracownika. Tabela z aktualną listą rodzajów świadczeń i stawek jest dostępna w Dziale HR, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o ubezpieczeniach.

Oferta PZU (doc)

Benefit System

Instytut Nenckiego podpisał umowę z Benefit system. Zgodnie z umową pracownicy i doktoranci Instytutu mogą korzystać z kart Multisport, które zapewniają dostęp do szerokiej gamy obiektów sportowych. Aktualny zakres usług dostępnych dla poszczególnych kart określony jest na stronie multisport. Każdy pracownik posiadający kartę ma możliwość zgłoszenia tylko jednej osoby towarzyszącej przy użyciu tego samego typu karty co pracownik. Koszt miesięcznego zobowiązania jest pokrywany przez pracownika.

Kasa zapomogowo pożyczkowa

W Instytucie tworzony jest Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP), do której mogą należeć pracownicy (i doktoranci) Instytutu.
Zasady przynależności oraz tryb pracy określa Regulamin PKZP.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin określa zasady i warunki wydatkowania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności, a także zasady udzielania świadczeń, zapomóg i pożyczek finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Wnioski o świadczenia socjalne określone w regulaminie należy składać w Dziale HR.
Regulamin funduszu jest dostępny na stronie internetowej oraz w Dziale HR.