Skład Komisji

Wszystkie doświadczenia z udziałem zwierząt przeprowadzone są za zgodą I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, z którą współpracuje nasz Instytut.

https://biol.uw.edu.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1924&Itemid=464

Lokalna komisja Etyczna podlega Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

http://www.bip.nauka.gov.pl/krajowa-komisja-etyczna-ds-doswiadczen-na-zwierzetach/

i działa w oparciu o regulamin

 

Skład Komisji, kadencja 01.02.2020 – 31.01.2024 r.

Przewodnicząca: Marta Gajewska

Wiceprzewodnicząca: Anna Cabaj

Członkowie:
Katarzyna Bartkowska
Agata Dobrowolska
Dominika Dzwonkowska
Andrzej Elżanowski
Anna Kosowska
Ewa Julia Mierzejewska
Klaudia Modlińska
Małgorzata Remiszewska
Aneta Suwińska
Katarzyna Topczewska

Wnioski

Wnioski należy składać w Sekretariacie Komisji w 3 podpisanych egzemplarzach, druk dwustronny oraz obowiązkowo w formie elektronicznej (plik pdf albo plik word) mailowo na adres: lke1waw@biol.uw.edu.pl

Sekretarz Komisji:

mgr Marcin Cichocki

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
tel. 0225541028, email: lke1waw@biol.uw.edu.pl
pokój: 407b/A
wtorki: 10.00-12.00
czwartki: 11.00-13.00 (z uwagi na pandemię w pierwszej kolejności proszę o kontakt mailowy, dni i godziny dyżurów mogą ulec zmianie)
Pozostałe dni: portiernia Wydziału Biologii (w zaadresowanych kopertach 1LKE Marcin Cichocki)

Podstawowy wniosek do LKE oraz instrukcję jego wypełniania można pobrać tutaj: WNIOSEKINSTRUKCJA

Wzory wszystkich wniosków dostępne są na stronie:
http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/