Zespół

Zespół do Spraw Dobrostanu Zwierząt działa w Instytucie Nenckiego od 2015 roku i liczy obecnie 8 osób. Są to osoby o dużym doświadczeniu w pracy ze zwierzętami, które przeszły liczne szkolenia dotyczące opieki nad zwierzętami, przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz dobrostanu zwierząt. Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii.

Kontakt: zdz@nencki.edu.pl

Zadania

Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt zajmuje się:

  • kontrolowaniem procedur wykonywanych na zwierzętach, na które zgodę wyraziła Komisja Etyczna
  • informowaniem oraz przeszkalaniem pracowników Instytutu, jak mogą oni zapewnić dobrostan zwierzętom doświadczalnym
  • nadzorowaniem dobrostanu zwierząt utrzymywanych w Instytucie
  • przeprowadzaniem adopcji szczurów z Instytutu

Adopcje

Zespół do Spraw Dobrostanu Zwierząt  pośredniczy w adopcji szczurów z Instytutu. W tym celu Instytut Nenckiego podpisał umowę i współpracuje z Fundacją Lab Rescue Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych.

kontakt: adopcje@nencki.edu.pl

O fundacji