Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent/asystentka w Biurze Transferu Technologii

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Asystent/asystentka w Biurze Transferu Technologii

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: ul. Ludwika Pasteura 3, 03-093 Warszawa

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 • Umiejętność obsługi komputera – pakiet Office, Google, media społecznościowe
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność współpracy
 • Umiejętność pisania i redagowania oficjalnych pism firmowych
 • Samodzielność oraz umiejętność organizacji własnej pracy
 • Umiejętność prowadzenia odpowiedniej komunikacji w mediach społecznościowych

 

Zakres zadań na stanowisku:

 • Obsługa spraw administracyjno-biurowych
 • Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji
 • Redagowanie pism i dokumentacji
 • Kontakt z poszczególnymi działami i partnerami Instytutu (mailowy, telefoniczny)
 • Reprezentowanie i kreowanie dobrego wizerunku biura
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
 • Pomoc w organizacji oraz obsłudze szkoleń, spotkań i delegacji pracowników biura
 • Pomoc w przygotowaniu zestawień, raportów i prezentacji
 • Czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw
 • Współtworzenie komunikacji w mediach społecznościowych
 • Aktywna współpraca z zespołem w codziennych pracach związanych z prowadzeniem biura

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • pół etatu
 • możliwość współpracy ze start-upami
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej jednostce PAN
 • praca, która daje poczucie sensu
 • międzynarodowe środowisko pracy
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • karta Benefit
 • kompleksowe szkolenie z wymaganego zakresu
 • możliwość szkoleń, udziału w konferencjach i wykładach o szerokim spektrum tematycznym
 • dostęp do obszernych zasobów bibliotecznych i naukowych
 • możliwość udziału w złożonych i niezwykle ciekawych przedsięwzięciach międzynarodowych
 • miła atmosfera pracy i pyszna kawa!

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

CV proszę przesyłać na adres: hr@nencki.edu.pl do 15.09.2023 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji
na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne
do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 grudnia 2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data publikacji
24 sierpnia 2023