Pracownicy administracyjni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. wsparcia cudzoziemców

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. wsparcia cudzoziemców

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

 

Zakres zadań na stanowisku: 

 • prowadzenie Welcome Point w Instytucie,
 • koordynacja procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców,
 • weryfikacja dokumentów dot. legalności pobytu i pracy,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do legalizacji zatrudnienia do właściwych urzędów oraz nadzór nad ich przebiegiem,
 • pomoc cudzoziemcom w przygotowywaniu dokumentacji do legalizacji pobytu,
 • bieżący kontakt z cudzoziemcami, pomoc organizacyjna po przybyciu do Polski,
 • monitorowanie spraw w urzędach i przygotowywanie pism,
 • prowadzenie procesów rekrutacji,
 • udział w projektach prowadzonych przez Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji,
 • współpraca z pozostałymi pracownikami działu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • skrupulatność, odpowiedzialność i chęć do pracy z dokumentami,
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone obowiązki,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców,
 • chęć pracy z klientami wewnętrznymi (cudzoziemcy),
 • gotowość do pracy w biurze oraz wizyt w urzędach,
 • doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • doświadczenie w pracy w Dziale Personalnym mile widziane.

 

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę,
 • proponowana data rozpoczęcia pracy: marzec – kwiecień 2023r.,
 • dodatkowe benefity: pakiet medyczny, ubezpieczenie pracownicze, fundusz socjalny,
 • praca w międzynarodowym środowisku,
 • stały kontakt z językiem angielskim.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

 

Prosimy o przesłanie dokumentów do 19.02.2023r. e-mailem na adres: hr@nencki.edu.pl Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data
07 lutego 2023