Pracownicy techniczni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

 

Poszukujemy aktywnej i pełnej zapału osoby, zainteresowanej szeroką gamą metod mikroskopii świetlnej (konfokalna (obrazowanie, FRAP, FLIM, FCS), spinning disk, super-rozdzielcza (STED, SMLM), TIRF, szerokiego pola, holotomograficzna, mikrodysekcja)
lub elektronowej (skaningowa mikroskopia elektronowa), analizą obrazu (oprogramowanie komercyjne (Imaris, Arivis, Huygens oraz freeware), nowymi technologiami, realizacją szkoleń dla użytkowników oraz pomocą w prowadzeniu obrazowania, wdrażaniem nowych aplikacji, realizacją usług i prac R&D na stanowisku specjalisty w intensywnie rozwijającej się Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Instytutu Nenckiego. Jesteśmy liderem Polskiego Węzła „Advanced Light Microscopy Node Poland” w ramach struktury Euro-BioImaging, która zrzesza kilkadziesiąt pracowni mikroskopii w całej Europie i oferujemy dostęp
do zaawansowanych metod obrazowania w oparciu o szeroki zakres technik mikroskopowych (amf.nencki.edu.pl).

 

Poszukujemy osoby, która w zespole będzie zajmować się obsługą mikroskopów, przygotowaniem próbek i preparatów (hodowla komórek, barwienia), przygotowaniem instrukcji i szkoleń, wsparciem użytkowników, konsultacją projektów, realizacją usług obrazowania, kontrolą jakości pracy urządzeń, wdrażaniem nowych aplikacji.

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych

Dziedzina nauki: biologia, biotechnologia, nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych (mile widziany doktorat),
 • samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, dobra organizacja pracy,
 • motywacja i zaangażowanie,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej,
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem mikroskopii,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • zdolności techniczne i manualne przydatne w obsłudze zaawansowanej aparatury.

 

Mile widziane umiejętności dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z technikami mikroskopii z obszaru: mikroskopii świetlnej i/lub elektronowej (konfokalna (obrazowanie, techniki przyżyciowe typu FRAP, FLIM FCS), spinning disk, super-rozdzielcza (STED, SMLM), TIRF, szerokiego pola, holotomograficzna, mikrodysekcja, skaningowa mikroskopia elektronowa (SBEM),
 • doświadczenie w obsłudze programów do analizy obrazów mikroskopowych,
 • umiejętność przygotowywania próbek z materiału biologicznego (np. prowadzenie hodowli komórkowej, przygotowanie barwień preparatów, itp.),
 • znajomość optyki, technik mikroskopii i technicznych aspektów funkcjonowania mikroskopów.

 

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę,
 • czas trwania umowy: 1 rok z możliwością przedłużenia,
 • data rozpoczęcia pracy: luty 2024, do negocjacji,
 • informacje o możliwościach rozwoju zawodowego: możliwość udziału w kursach mikroskopii organizowanych w ramach sieci Euro-BioImaging; możliwość podnoszenia kwalifikacji w dziedzinie mikroskopii i analizie obrazu,
 • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny.

 

Termin składania ofert:

 Forma składania ofert: elektronicznie na adres: hr@nencki.edu.pl do 31.01.2024  z dopiskiem „Mikroskopy EuBI JS”

 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Życiorys zawodowy,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • Mile widziane listy referencyjne (co najwyżej 3 listy referencyjne).

 

Dane kontaktowe do Kierownika Pracowni:  Jędrzej Szymański j.szymanski@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej: www.amf.nencki.edu.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
12 stycznia 2024