Pracownicy techniczni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik biologii molekularnej

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik biologii molekularnej

 

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: stanowisko usługowe przy Zwierzętarni IBD
Dziedzina nauki: biologia, biotechnologia

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe (biologia, biotechnologia lub pokrewne),
 • doświadczenie zawodowe: mile widziane,
 • umiejętności: znajomość metod biologii molekularnej, hodowli komórkowych, mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.

 

Zakres zadań na stanowisku:

Wykonywanie procedur doświadczalnych w ramach działalności usługowej Pracowni tj.:

 • genotypowanie linii zwierząt transgenicznych
 • produkcja wektorów wirusowych oraz oznaczanie miana metodą qPCR
 • mrożenie zarodków i nasienia
 • embriotransfer

 

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • data rozpoczęcia pracy: 01.2024 r.
 • dodatkowe benefity: ubezpieczenie medyczne, fundusz socjalny, premie

 

Termin składania ofert:

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: hr@nencki.edu.pl do 03.01.2024.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • mile widziane referencje.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
20 grudnia 2023