Pracownicy techniczni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik elektryk-elektronik

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik elektryk-elektronik

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Ludwika Pasteura 3, 03-093 Warszawa

 

Wymagania:

 1. uprawnienia SEP 1kV,
 2. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 3. samodzielność i kreatywność przy realizacji zleconych zadań,
 4. aktywność, zaradność, odpowiedzialność,
 5. wytrwałość i cierpliwość w realizacji powierzonych zadań

 

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie ciągłości zasilania elektrycznego we wszystkich pomieszczeniach Instytutu takich jak laboratoria, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia biurowe, socjalne etc. oraz elektrycznej instalacji zewnętrznej;
 2. Nadzór nad stanem technicznym sieci i tablic, rozdzielni i punktów przyłączeniowych do instalacji zasilających polegający na okresowych kontrolach istotnych elementów sieci;
 3. Utrzymanie sprawności oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego Instytutu;
 4. Reagowanie na wszelkie przejawy zakłóceń w dostawie zasilania elektrycznego w zakresie j/w i wstępna diagnostyka źródeł awarii;
 5. Wykonywanie nowych instalacji zasilających od tablic rozdzielczych do pomieszczeń oraz do lamp oświetlających, UV i IR zgodnie z bieżącymi wymaganiami użytkowników i warunkami technicznymi;
 6. Budowa nowych linii komputerowych
  • wykonywanie na wymiar kabli sieciowych,
  • montaż dodatkowego osprzętu do istniejących szaf komputerowych (krosownice, patchcordy, przełączniki),
  • wymiana zużytych akumulatorów w UPS, okresowe uruchamianie i uzupełnianie paliwa w agregacie prądotwórczym,
  • tworzenie nowych węzłów dystrybucji,
  • prowadzenie ewidencji portów (na stronie https://porty.nencki.gov.pl);
 1. Dbanie o sprawne działanie urządzeń laboratoryjno-technicznych w pracowniach Instytutu;
 2. Naprawy urządzeń laboratoryjnych, elektryczno-mechanicznych, badawczych w Instytucie;
 3. Obsługa destylarni, nawilżaczy powietrza w systemach klimatyzacji centralnej;
 4. Konstrukcja, adaptacja i przystosowanie urządzeń badawczych;
 5. Konserwacja i monitoring urządzeń wentylacyjnych i instalacji klimatyzacji pomieszczeń;

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę,
- data rozpoczęcia pracy 11.2023 r.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

CV proszę przesyłać na adres: hr@nencki.edu.pl do 20.10.2023 r.

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data publikacji
6 października 2023