Archiwum
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik w Pracowni Cytometrii

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik w Pracowni Cytometrii

Poszukujemy aktywnej i pełnej zapału osoby, zainteresowanej nowymi technologiami, wdrażaniem nowych aplikacji oraz realizacją badań, usług i prac R&D na stanowisku technika w intensywnie rozwijającej się Pracowni Cytometrii Instytutu Nenckiego. Jesteśmy liderem w zakresie cytometrii pełnego spektrum oraz zaawansowanych analiz cytometrycznych (analiz nienadzorowanych/unsupervised). Współpracujemy z jednostkami badawczymi, klinicznymi i komercyjnymi.

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Dziedzina nauki: biologia, biotechnologia, nauki biomedyczne, nauki techniczne

Wymagania:
- wykształcenie – tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych/biomedycznych, biotechnologii, inżynierii biomedycznej lub pokrewnych
- motywacja i zaangażowanie (potwierdzone aktywnością i listami referencyjnymi)
- biegła znajomość języka angielskiego
- zdolność współpracy i pracy zespołowej
- mile widziane doświadczenie w cytometrii

Zakres zadań na stanowisku:
Poszukujemy technika, który zajmować się będzie obsługą cytometrów i sorterów (konwencjonalnych oraz pełnego spektrum), wdrażaniem nowych aplikacji, realizacją usług, kontrolą jakości pracy urządzeń, współpracą z użytkownikami

Warunki zatrudnienia:
- rodzaj umowy - umowa o pracę,
- data rozpoczęcia pracy - do negocjacji (1.09- 31.10)
- oferujemy liczne kursy i szkolenia, możliwe wyjazdy zagraniczne w ramach szkoleń w laboratoriach eksperckich, współprace zagraniczne
- dodatkowe benefity - ubezpieczenie medyczne, karta sportowa, fundusz socjalny, premie

Oferty prosimy kierować: hr@nencki.gov.pl do 10.09.2023

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, aktywności i innych osiągnięć oraz informacje kontaktowe
2. Dane kontaktowe do co najmniej dwóch osób mogących udzielić referencji/ lub listy referencyjne

Dane kontaktowe do Kierownika Pracowni:

Katarzyna Piwocka k.piwocka@nencki.edu.pl

Link do strony internetowej: www.nencki.edu.pl
https://nencki.edu.pl/pl/laboratories/pracownia-cytometrii/
https://piwocka-lab.nencki.edu.pl

 

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl
Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Data publikacji
9 sierpnia 2023