Pracownicy techniczni
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik

 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Ludwika Pasteura 3, 03-093 Warszawa

 

Wymagania:

Wykształcenie minimum: technik elektronik lub mechatronik lub wyższe.

Zakres zadań na stanowisku:

  1. Dbanie o sprawne działanie aparatów zainstalowanych w laboratoriach i pomieszczeniach technicznych Instytutu i działających w ruchu ciągłym poprzez codzienną kontrolę czystości, ewentualnych wycieków, aktywnych alarmów, etc. (urządzenia chłodnicze, wytwornice lodu, stacje i urządzenia do pozyskiwania wody technicznej i laboratoryjnej).
  2. Obsługa destylarni, nawilżaczy powietrza w systemach klimatyzacji centralnej Zwierzętarnia poprzez wykonywanie czynności obsługowych.
  3. Reakcja na zgłoszenia o awarii w zakłóceniach pracy urządzeń laboratoryjno-technicznych.
  4. Naprawy urządzeń laboratoryjnych, elektryczno-mechanicznych.
  5. Doradztwo techniczne w zakresie posiadanej wiedzy.
  6. Wspomaganie innych pracowników Działu przy wykonywaniu ich obowiązków w zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji.
  7. Zgłaszanie nietypowych i trudnych sytuacji Zwierzchnikowi.

 

Warunki zatrudnienia:

  • umowa o pracę,
  • data rozpoczęcia pracy 11.2023 r.

 

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

CV proszę przesyłać na adres: hr@nencki.edu.pl do 20.10.2023 r.

 

Klauzula o ochronie danych osobowych do zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych:

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data publikacji
6 października 2023