Kierownik pracowni

Pracownicy techniczni i administracyjni

Asset 1 v.biernat@nencki.edu.pl
Asset 1 j.jakubczyk@nencki.edu.pl

Doktoranci

Asset 1 s.gulzar@nencki.edu.pl
Asset 1 a.seliga@nencki.edu.pl

Profil badań

Profil badań

Głównym zadaniem pracowni jest badanie zmian wewnątrzkomórkowej homeostazy i sygnalizacji wapniowej w regulacji procesów metabolicznych zarówno w warunkach normy jak i patologii.

Szczególne zainteresowanie dotyczy następujących zagadnień:

  • utrzymywanie homeostazy jonów wapnia i regulacji sygnałów wapniowych w komórkach mięśniowych z dystrofią Duchenne’a.
  • zaburzenia wewnątrzkomórkowej homeostazy jonów wapnia oraz metabolizmu energetycznego komórek w cukrzycy typu II oraz podczas stosowania innowacyjnych metod leczenia zespołu metabolicznego.
  • identyfikacja kanału wapniowego regulowanego pojemnościowo zlokalizowanego w błonie plazmatycznej limfocytów.
  • rola kinazy Rho/ROCK w organizacji cytoszkieletu aktynowego, adhezji komórek oraz ich ruchliwościPodstawowe stosowane techniki to: prowadzenie kultur komórkowych, spektrofluorymetria, mikroskopia konfokalna, biologia molekularna, polarografia, cytometria przepływowa oraz laserowa cytometria skaningowa, metody proteomiczne oraz wiele standardowych metod biochemicznych.

Aktualna działalność badawcza

  • Aktualna działalność badawcza koncentruje się na:
  • Badaniu mechanizmów odpowiedzialnych za zaburzenia metabolizmu wapnia typowe dla dystrofii Duchenne’a i uznawanych za ważną przyczynę wzmożonej umieralności komórek dystroficznych. Szczególna uwaga jest skupiona na roli receptorów nukleotydowych zarówno jonotropowych jak i metabotropowych (odpowiednio P2X oraz P2Y) oraz kanałów regulowanych pojemnościowo w tworzeniu nieprawidłowej odpowiedzi wapniowej. W badaniach stosowane są unieśmiertelnione linie komórkowe (mioblasty oraz wyprowadzone z nich miotuby) pochodzące z myszy mdx.
  • Badaniu mitochondrialnego metabolizmu lipidów w odniesieniu do cukrzycy typu 2. W kręgu naszych zainteresowań jest także badanie korzystnych oraz niepożądanych skutków działania związków o potencjalnym zastosowaniu przeciwcukrzycowym na metabolizm mitochondriów.
  • Badaniu pojemnościowego napływu jonów wapnia do komórek niepobudliwych elektrycznie. Celem badań jest identyfikacja białek tworzących kanały regulowane stopniem opróżnienia wewnątrzkomórkowych magazynów wapniowych. Może być to pomocne w zrozumieniu mechanizmów regulujących napływ Ca2+ do różnych typów komórek.
  • Badaniu znaczenia kinazy Rho/ROCK w organizacji cytoszkieletu aktynowego, aktywności miozyny II i kofiliny, a także powstawaniu sygnałów wapniowych indukowanych przez UTP w komórkach glioma C6, glioblastoma LN18, w neuronach i astrocytach. Ustaleniu wpływu kinazy Rho/ROCK na właściwości mechaniczne powierzchni komórek ich adhezję i ruchliwość.

Wybrane publikacje

Young CNJ, Chira N, Róg J, Al-Khalidi R, Benard M, Galas L, Chan P, Vaudry D, Zabłocki K, Górecki DC. (2017) Sustained activation of P2X7 induces MMP-2-evoked cleavage and functional purinoceptor inhibition J. Mol. Cell Biol. https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx030

Dymkowska D, Kawalec M, Wyszomirski T, Zabłocki K. (2017) Mild palmitate treatment increases mitochondrial mass but does not affect EA.hy926 endothelial cells viability. Arch. Biochem. Biophys. doi: 10.1016/j.abb.2017.10.006.

Al-Khalidi R, Panicucci C, Cox P, Chira N, Róg J, Young CNJ, McGeehan RE, Ambati K, Ambati J, Zabłocki K, Gazzerro E, Arkle S, Bruno C, Górecki DC. (2018) Zidovudine ameliorates pathology in the mouse model of Duchenne muscular dystrophy via P2RX7 purinoceptor antagonism. Acta N europathol. Commun. doi: 10.1186/s40478-018-0530-4.

Dymkowska D, Drabarek B, Michalik A, Nowak N, Zabłocki K. (2019)  TNFα stimulates NO release in EA.hy926 cells by activating the CaMKKβ-AMPK-eNOS pathway.  (2019)   Int. J Biochem. Cell Biol. 106: 57-67. doi: 10.1016/j.biocel.2018.11.010.

Róg J, Oksiejuk A, Gosselin MRF, Brutkowski W, Dymkowska D, Nowak N, Robson     S, Górecki DC, Zabłocki K. (2019) Dystrophic mdx mouse myoblasts exhibit elevated ATP/UTP-evoked metabotropic purinergic responses and alterations in calcium signalling. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2019 Jun 1;1865(6):1138-1151. doi: 10.1016/j.bbadis.2019.01.002. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30684640 Free article.

Young CNJ, Gosselin MRF, Rumney R, Oksiejuk A, Chira N, Bozycki L, Matryba P, Łukasiewicz K, Kao AP, Dunlop J, Robson SC, Zabłocki K, Górecki DC. (2020) Total Absence of Dystrophin Expression Exacerbates Ectopic Myofiber Calcification     and Fibrosis and Alters Macrophage Infiltration Patterns. Am. J. Pathol. 190.:190-205. doi: 10.1016/j.ajpath.2019.09.021.

Veschi EA, Bolean M, Strzelecka-Kiliszek A, Bandorowicz-Pikula J, Pikula S, Granjon    T, Mebarek S, Magne D, Ramos AP, Rosato N, Millán JL, Buchet R, Bottini M, Ciancaglini P. (2020) Localization of Annexin A6 in Matrix Vesicles During Physiological Mineralization.  Int. J. Mol. Sci..21:1367. doi: 10.3390/ijms21041367.

Dymkowska D, Wrzosek A, Zabłocki K. (2021) Atorvastatin and pravastatin stimulate nitric oxide and reactive oxygen species generation, affect mitochondrial network architecture and elevate nicotinamide N-methyltransferase level in endothelial cells. J. Appl. Toxicol. 41:1076-1088. doi: 10.1002/jat.4094.

Krupska O, Kowalczyk T, Beręsewicz-Haller M, Samczuk P, Pietrowska K, Zabłocki K, Kretowski A, Ciborowski M, Zabłocka B. (2021) Hippocampal Sector-Specific Metabolic Profiles Reflect Endogenous Strategy for Ischemia-Reperfusion Insult Resistance.Mol Neurobiol. 58:1621-1633. doi: 10.1007/s12035-020-02208-6.

Beręsewicz-Haller M, Krupska O, Bochomulski P, Dudzik D, Chęcińska A, Hilgier W, Barbas C, Zablocki K, Zablocka B. (2021) Mitochondrial Metabolism behind Region-Specific Resistance to Ischemia-Reperfusion Injury in Gerbil Hippocampus. Role of PKCβII and Phosphate-Activated Glutaminase. Int. J. Mol. Sci. 22:8504. doi: 10.3390/ijms22168504.