Aktualności
Nagrody im. J. Konorskiego i JK Parnasa dla zespołu prof. Bożeny Kamińskiej

Praca naukowców z Instytutu Nenckiego, wykonana pod kierunkiem prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek, zatytułowana: Single-cell RNA sequencing reveals functional heterogeneity of glioma-associated brain macrophages, otrzymała dwie prestiżowe nagrody za najlepszą polską publikację oryginalną, opublikowaną w 2021 r.: Nagrodę Jerzego Konorskiego oraz nagrodę JK Parnasa.

Nagroda im. Jerzego Konorskiego jest przyznawana z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego oraz Komitetu Neurobiologii PAN, za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii wykonaną w Polsce.

Nagroda im. Jakuba Karola Parnasa jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski.

Nagrodzona praca została opublikowana w Nature Communication, a jej autorami są:

Natalia Ochocka, Pawel Segit, Kacper Adam Walentynowicz, Kamil Wojnicki, Salwador Cyranowski, Julian Swatler, Jakub Mieczkowski i Bożena Kamińska.

Link do pełnej treści publikacji: https://www.nature.com/articles/s41467-021-21407-w

Data publikacji
2 grudnia 2022