Aktualności
Patent RP dla Instytutu Nenckiego

Urząd Patentowy RP 9 lipca 2019 r. wydał decyzje o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „Urządzenie do obrazowania przezroczystych obiektów”, (zgłoszenie nr P. 423173), którego twórcami są p. Łukasz Bożycki z Pracowni Biochemii Lipidów, p. Kacper Łukasiewicz z Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania oraz p. Paweł Matryba z Pracowni Neurobiologii.

Optyczne oczyszczanie tkanek czyni je obiektami przezroczystymi, pozwalając na niezaburzoną penetrację światła lasera przez pełną grubość preparatów. W teorii otwiera to drogę do obrazowania narządów, a nawet przezroczystych ciał gryzoni laboratoryjnych, w celu poszukiwania modyfikacji ich architektury lub wykrycia nieprawidłowych zmian w tkankach, takich jak zwapnienie lub ogniska nowotworu.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie oparte na mikroskopii arkusza światła, które umożliwia precyzyjne, wysokoprzepustowe obrazowanie przezroczystych narządów i ciał gryzoni. Ponadto, z urządzeniem zostały zintegrowane polaryzatory, które pozwalają na dokonanie szybkiej detekcji struktur wewnętrznych narządów charakteryzujących się odmienną gęstością optyczną.

Data publikacji
30 sierpnia 2019