Pierwsze strategiczne spotkanie Dyrekcji Instytutu z Kierownikami Pracowni

We wtorek, 27 lutego, odbyło się spotkanie Kierowników Pracowni z dyrekcją Instytutu Nenckiego: prof. Agnieszką Dobrzyń, prof. Krzysztofem Nieznańskim oraz dr hab. Moniką Liguz-Lęcznar. Podczas spotkania omówiono główne kierunki badawcze realizowane w poszczególnych pracowniach oraz zaproponowano nową koncepcję funkcjonowania Instytutu Nenckiego. Liderzy grup badawczych przedyskutowali także strategię rozwoju Instytutu na lata 2018-2022.

Data publikacji
2 marca 2018