Aktualności
Plan równości płci w Instytucie Nenckiego

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN przyjął plan równości płci na lata 2022-2026. Od 2022 r. wdrożenie planu równości płci jest kryterium kwalifikowalności wprowadzonym przez Komisję Europejską w programie Horyzont Europa. Przygotowując plan przeprowadzono diagnozę aktualnej sytuacji i wytyczono cele obejmujące rozwijanie i promowanie praktyk antydyskryminacyjnych oraz rozbudowę kompetencji kadrowych w zakresie równości płci. Osiąganie celów będzie monitorowane, a w 2025 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja planu wraz z wytyczeniem celów na kolejne lata. Plan został opracowany przez Komisję ds. wdrożenia planu równości płci i poradnika antydyskryminacyjnego i został zaakceptowany przez Dyrektor Instytutu prof. Agnieszkę Dobrzyń.

Link do planu:

https://www.nencki.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/gep-nencki-multipage-1.pdf

Data
08 czerwca 2022