Aktualności
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Nenckiego i Gulf Medical University

28 marca 2018 r. prof. Agnieszka Dobrzyń i prof. Salem Chouaib (reprezentujący THUMBAY Institute for Precision Medicine, the Gulf Medical University - GMU, Emirate of Ajman, United Arab Emirates) podpisali porozumienie o współpracy między instytucjami. Przedstawiciele obu instytucji zobowiązali się do podjęcia starań, aby promować i rozwijać współpracę w zakresie badań biomedycznych i innowacyjnych oraz edukacji na poziomie doktorskim i podoktorskim. Współpraca między Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego a GMU będzie dotyczyła następujących obszarów: wymiana informacji naukowej i przygotowanie wspólnych projektów i publikacji; wymiana ekspertów, pracowników naukowych i doktorantów; organizacja wspólnych konferencji, warsztatów i innych form działalności naukowej. Prof. Bożena Kamińska została wyznaczona do koordynowania działań związanych ze współpracą Instytutu Nenckiego z GMU.

Data publikacji
29 marca 2018