Wydarzenia
Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 3 grudnia 2021 r.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 16 listopada 2021 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 12 listopada, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl.

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: https://www.nencki.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/zalacznik-nr-1-do-regulaminu-rady-naukowej-okreslajacy-tryp-postepowania-w-przewodach-doktorskich.pdf

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215). Prosimy o złożenie prac do skanowania do 9 listopada 2021 do 12:00.

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej

Data publikacji
28 października 2021
Data wydarzenia
2021-12-03
Rozpoczęcie
10:00
Zakończenie
15:00
Miejsce
On-line