Wydarzenia
Projekt 4th Art & Science “Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life”

W dniach 17 listopada-19 listopada 2020 r. odbędzie się Sympozjum, rozpoczynające projekt 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life" organizowane przez Instytut Nenckiego PAN, Fundację Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz Nencki Art Collection. Ze względu na pandemię COVID-19 wykłady odbywać się będą online.

Udział w Sympozjum wymaga rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_ltDyP4KNTkOyJRu7Gx0svA

 

Projekt 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life" odwołuje się do estetyki fundamentalnych zjawisk biologicznych towarzyszących powstaniu życia we wszechświecie. Dodatkowo w trakcie Sympozjum przedstawione będą również koncepcje filozoficzne odnoszące się do zjawiska powstania życia.

 

Wykładowcami w czasie Sympozjum będą naukowcy z Instytutu Biologii i Biotechnologii, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Nenckiego PAN, SGGW z Warszawy, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN z Poznania oraz NASA. Uczestnikami projektu są m.in. następujący artyści Kamila Bednarska, Patrycja Longawa, Antoni Nikiel, Marek Adam Olszyński, Mirosław Pawłowski, Magdalena Uchman, Piotr Woroniec Jr.

 

Prace artystyczne powstałe w ramach projektu 4th Art & Science "Sztuka Powstania Życia/Art of Origin of Life" będą prezentowane podczas wystaw organizowanych w galeriach w Polsce i za granicą a część prac zostanie przekazana do zbiorów Nencki Art. Collection.

 

Szczegółowy Program Sympozjum znajduje się na stronie Facebook projektu: https://www.facebook.com/artoforiginoflife

Data publikacji
9 listopada 2020
Data wydarzenia
2020-11-17 — 2020-11-19
Rozpoczęcie
15:00
Zakończenie
16:00
Miejsce
On-line