Aktualności
Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Oferujemy:

- możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
- możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
- udział w interesujących projektach naukowych,
- prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
- przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
- stypendia dla wszystkich doktorantów,
- udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
- prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 21 grudnia 2022 r. do 04 stycznia 2023 r.

Data publikacji
7 grudnia 2022