Bioinformatyka
Analiza mikromacierzowa
Opis:

Wsparcie wielkoskalowych metod mikromacierzowych (wspieranych przez R/Bioconductor): przetwarzanie wstępne, analiza statystyczna, analiza funkcjonalna i wizualizacja.

Kontakt:

bioinfo-service@nencki.edu.pl
https://www.nencki.edu.pl/laboratories/laboratory-of-bioinformatics/