Bioinformatyka
Analiza obszarów regulatorowych – Nencki Genomics Database
Opis:

Analiza i wizualizacja obszarów regulatorowych genów wykorzystujące bazę danych Nencki Genomics Database (człowiek, mysz, szczur).

Kontakt:

bioinfo-service@nencki.edu.pl
https://www.nencki.edu.pl/laboratories/laboratory-of-bioinformatics/