Bioinformatyka
Analiza statystyczna i obrazowanie wielowymiarowych danych
Opis:

We współpracy z partnerami doświadczalnymi przeprowadziliśmy dotychczas integrację danych dotyczących białek, mRNA i metabolitów dla kilku struktur mózgu zwierząt w różnym wieku, a także stabelaryzowanych danych biochemicznych, mikroskopowych i funkcjonalnych.

Kontakt:

bioinfo-service@nencki.edu.pl
https://www.nencki.edu.pl/laboratories/laboratory-of-bioinformatics/