Mikroskopia
Przygotowanie próbek – barwienie negatywowe
Opis:

Wykonywanie preparatów TEM w technice kontrastu negatywowego.

Kontakt:

tem@nencki.gov.pl