Analiza
Zaawansowana analiza bioinformatyczna
Opis:

Stworzyliśmy potoki analiz bioinformatycznych dla eksperymentów mRNAseq, miRNAseq, WGS, całogenomowej metylacji DNA. Istnieje możliwość tworzenia innych potoków analiz na życzenie. Jesteśmy otwarci na ustanowienie nowych potoków analiz danych bioiformatycznych w ramach współpracy.

Sprzęt: 2 serwery z ponad 1 TB pamięci RAM i ponad 250 TB przestrzeni dyskowej i liczba ta rośnie.

Kontakt:

Sprzęt:

Illumina NovaSeq 6000

Kontakt:

dr hab. Bartosz Wojtaś, Profesor Instytutu Nenckiego

b.wojtas@nencki.edu.pl

Laboratorium:

Pracownia Sekwencjonowania