Filter results
Filtruj
  • Aktualności
  • Biznes
  • Edukacja
  • Granty
  • Innowacje
  • Nagrody
  • Nauka
  • Sprawy instytutu
W listopadzie 2023 r. zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Z przyjemnością informujemy, że w skład Komitetu Biologii Molekularnej Komórki zostali wybrani: Anna Filipek, Maria Jolanta Rędowicz i Adam Szewczyk, zaś w ...
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 24, SONATA 18 i PRELUDIUM-BIS . Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 6 projektów badawczych:   OPUS 25 dr hab. Adriana Magalska – ...
Profesor Leszek Kaczmarek został wybrany na kolejną - piątą już kadencję na Prezydenta EMBC (Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej). EMBC jest międzynarodową organizacją, skupiającą 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy europejskiej ...
Zespół pod kierunkiem prof. Eweliny Knapskiej w składzie: dr Alicja Puścian, dr Karolina Andraka, dr Kacper Kondrakiewicz, dr Ksenia Meyza, prof. dr hab. Ewelina Knapska otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, za wybitne osiągnięcie badawcze ...
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkurs OPUS 24+LAP z partnerami z Niemiec, Słowenii, Austrii i Czech. Z Instytutu Nenckiego finansowanie uzyskał projekt: OPUS 24+LAP Prof. dr hab. Katarzyna Radwańska "Komórkowy kod ...
Polscy naukowcy odkryli, że informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane międzygatunkowo, prawdopodobnie za pośrednictwem zapachu. Dowiódł tego następujący eksperyment: nawet, jeśli człowiek zachowywał się normalnie, ale wcześniej doświadczył negatywnych emocji, bawiące się z nim szczury ...
19 i 20 października 2023 r. odbyła się w Instytucie Nenckiego 7 Międzynarodowa Konferencja Doktorantów. Organizatorami tegorocznego wydarzenia były: Dominika Malińska, Beata Siemiątkowska, Dorota Dymkowska, Justyna Janikiewicz oraz Prof. Joanna Szczepanowska (Kierownik Szkoły Doktorskiej ...
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Miniatura 7. Dr Olena Karatsai z Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych z Instytutu Nenckiego otrzymała finansowanie na realizację projektu zatytułowanego „Udział ...
Prof. Daniel Wójcik, kierownik Pracowni Neuroinformatyki, został wybrany członkiem Pan-Europejskiego Komitetu Regionalnego Międzynarodowej Organizacji Badań Mózgu (International Brain Research Organization Pan-Europe Regional Committee, IBRO PERC) na okres rozpoczynający się w styczniu 2024 ...
Innowacyjna terapia oparta na wynikach prac naukowych dotyczących roli enzymu MMP-9 w procesie epileptogenezy, prowadzonych pod kierunkiem prof. Leszka Kaczmarka w Pracowni Neurobiologii Instytutu Nenckiego, działającej w ramach Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITY, ...
1 2 3 . . . 39