Filter results
Filtruj
  • Aktualności
  • Biznes
  • Edukacja
  • Granty
  • Innowacje
  • Nagrody
  • Nauka
  • Sprawy instytutu
Profesor Stefan Kasicki i badania ośrodkowej sieci lokomocji   Prof. dr hab. Stefan Kasicki urodził się w Łodzi. Studia wyższe ukończył w roku 1973, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukowo-badawczą rozpoczął w Instytucie Nenckiego jeszcze jako student. Badania w ...
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło dodatkowe listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 3 projektów badawczych:   OPUS 25 dr hab. Piotr Koprowski - ...
Dr hab. Tomasz Wójtowicz, Pracownia Biofizyki Komórki, został wybrany członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2024-2027. Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN współpracuje z organami rządowymi w kierunków rozwoju ...
24 maja 2024 r. odbył się doroczny Piknik Naukowy Instytutu Nenckiego. W tym roku rozpoczął się on prezentacją laureata Nagrody im. Jana Dembowskiego za popularyzację nauki - prof. Adama Szewczyka pt. "Krótka historia projektów Art and Science w latach 2017-2024".   Po wykładzie ...
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS 26, SONATA 19 i MINIATURA 8 . Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 8 projektów badawczych:   OPUS 26 dr hab. Adam Hamed - Badanie ...
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedstawiła listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach pierwszego naboru wniosków (1/2023) w działaniu Proof of Concept finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Finansowanie uzyskały projekty ...
Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci dr. Edwarda D. Korna, laureata Nagrody Nenckiego w 2012 r., który zmarł 31 marca 2024 r. w wieku 95 lat. Dr Korn, pionier badań nad białkami cytoszkieletu, był związany w latach 1954-2023 z National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) w National ...
Prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego, były prezes Polskiej Akademii Nauk, został uhonorowany przez rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca. To odznaczenie nadawane za specjalne zasługi dla tego kraju. Stanowi ono wyraz uznania za znaczący wkład prof. Duszyńskiego w promowanie wymiany ...
Instytut Nenckiego PAN ogłasza rekrutację do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych Warsaw-4-PhD na rok akademicki 2024/2025. Oferujemy: - możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ...
10 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Międzynarodowej Rady Doradczej Instytutu Nenckiego, powołanej przez Dyrektor Instytutu - prof. Agnieszkę Dobrzyń w składzie: Prof. Asla Pitkänen, Professor of Neurobiology A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences; University of Eastern ...
1 2 3 . . . 41