Aktualności
Wizyta pani Minister Marii Mrówczyńskiej w Instytucie Nenckiego PAN

Prof. Maria Mrówczyńska, Wice-Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wraz z p. Izabelą Stępień, Dyrektor Departamentu Nauki MNiSW i p. Izabelą Najdą-Jędrzejewską, Wice-Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, odwiedziły Instytut Nenckiego PAN. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z prof. Agnieszką Dobrzyń, Dyrektor Instytutu, prof. Moniką Liguz-Lęcznar i prof. Krzysztofem Nieznańskim, Zastępcami Dyrektora ds. Naukowych oraz prof. Jerzym Duszyńskim, b. Prezesem Polskiej Akademii Nauk. Celem spotkania było zaprezentowanie osiągnięć Instytutu Nenckiego w zakresie badań naukowych i ich komercjalizacji, omówienie perspektyw rozwoju Instytutu oraz dyskusja dotycząca planów dalszej współpracy z MNiSW. Prof. Agnieszka Dobrzyń zapoznała panią Minister z najnowszymi inwestycjami infrastrukturalnymi Instytutu, w tym w szczególności, z Krajowym Centrum Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych BioPixel (https://biopixel.eu/)

Pani Minister odwiedziła także trzy pracownie Instytutu Nenckiego: Pracownię Cytometrii, Pracownię Obrazowania Mózgu oraz Pracownię Mikroskopii, stanowiącą Polski Węzeł europejskiej infrastruktury badawczej EuroBioImaging. Podczas tych wizyt prof. Maria Mrówczyńska miała okazję zapoznania się z najnowszymi technologiami w badaniach biologicznych i biomedycznych oraz porozmawiania z naukowcami.

Wizyta pani Minister Marii Mrówczyńskiej w Instytucie Nenckiego stanowi ważny krok w budowaniu dialogu między MNiSW a środowiskiem naukowym PAN, kluczowy dla efektywnego rozwoju polskiej nauki i innowacyjności.

Data publikacji
29 marca 2024