Aktualności
Wyróżnienie Wydziału II PAN dla zespołu prof. Eweliny Knapskiej

Zespół pod kierunkiem prof. Eweliny Knapskiej w składzie:

  • dr Alicja Puścian,
  • dr Karolina Andraka,
  • dr Kacper Kondrakiewicz,
  • dr Ksenia Meyza,
  • prof. dr hab. Ewelina Knapska

otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, za wybitne osiągnięcie badawcze pt. „Odkrycie nowych obwodów neuronalnych odpowiedzialnych za kontrolę reakcji pokarmowych i społecznych – perspektywa spersonalizowanych terapii zaburzeń zachowania”.

Serdecznie gratulujemy!

Data publikacji
21 listopada 2023