“Proprioceptywna stymulacja motoneuronów odmiennie wpływa na ekspresję neurotrofiny 3 i czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego (BDNF) w rdzeniu kręgowym oraz mięśniu płaszczkowatym szczura”
Date of publication
18 April 2013