Rola SUMOilacji i oddziaływania białek z SUMO w jądrze komórkowym
Date of publication
7 July 2010