Subchromosomalne rearanżacje strukturalne oraz zmiany epigenetyczne w sporadycznym raku piersi i nerwiakowłókniakowatości typu 1 i 3 – wykrywanie w oparciu o projektowane macierze oligonukleotydowe
Date
07 July 2010