Zbadanie roli nowych neuronów w mózgu dorosłych zwierząt dzięki zastosowaniu myszy pozbawionych genu cykliny D2
Date
20 September 2013