Card and code implementation committee

Prof. dr hab. Urszula Sławińska – przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Daniel Wójcik – kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Dr hab. Grażyna Mosieniak
Dr hab. Ewa Kublik – przedstawiciel ZNP
Dr Tomasz Wypych – przedstawiciel młodych pracowników nauki
Dr Dominika Malińska – przedstawiciel młodych pracowników nauki
Dr Anna Mietelska-Porowska – przedstawiciel młodych pracowników nauki
Mgr Wiktoria Podolecka – przedstawiciel doktorantów
Mgr Nataniel Stefanowski – przedstawiciel doktorantów
Mgr Urszula Dziewulska – kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Rekrutacji