Komisja ds. wdrożenia karty i kodu

Prof. dr hab. Urszula Sławińska – Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczqca Rady
Naukowej
Prof. dr hab. Daniel Wójcik – Kierownik Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Prof. dr hab. Urszula Wojda
Dr hab. Grażyna Mosieniak
Dr hab. Ewa Kublik – przedstawiciel ZNP
Dr Anna Osinka – przedstawiciel młodych pracowników nauki
Dr Piotr Majka – przedstawiciel młodych pracowników nauki
Dr Anna Mietelska-Porowska – przedstawiciel młodych pracowników nauki
Mgr Maria Kulesza – przedstawiciel doktorantów
Mgr Julian Swatter – przedstawiciel doktorantów
Mgr Urszula Dziewulska – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Rekrutacji