PhD

Committee for Doctoral Theses

prof. dr hab. Anna Filipek, Chairperson
dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg
dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
dr hab. Ewa Kublik
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Degree Awarded

2022

 

Rafał Kampa – 2.03.2022
Title: „Flawonoidy kardioprotekcyjne: nowe regulatory mitochondrialnych kanałów potasowych”
Supervisor: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW
Reviewers: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Michał Tomczyk, dr hab. inż. Małgorzata Słocińska, prof. UAM

Natalia Ochocka-Lewicka – 2.03.2022
Title:“Deciphering the diversity of glioma-infiltrating myeloid cells with single-cell RNA and protein sequencing”
Supervisor:Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Reviewers: dr hab. Agnieszka Bronisz, prof. Instytutu; dr hab. Ewa Szczurek; dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Michał Szczepanik – 27.04.2021
Title: “Neural Correlates of Emotional Contagion in Humans: Familiarity Between Participants Does Not Enhance Transmission of Fear”
Supervisor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Co-supervisor: dr Marek Wypych
Reviewers: prof. dr hab. Przemysław Bąbel; prof. Claus Lamm; dr hab. Monika Wróbel, prof. Uniwersytetu

Magdalena Kędra – 27.04.2021
Title: „Charakterystyka zmian molekularnych, neuroanatomicznych oraz behawioralnych w modelu stwardnienia guzowatego w danio pręgowanym tsc2vu242/vu242
Supervisor: Prof. dr hab. J
Co-supervisor: dr Justyna Zmorzyńska
Reviewers: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, dr hab. Piotr Podlasz, dr hab. Marta Wiśniewska, prof. UW

Ines Marouvo Simoes – 27.04.2021
Title: “Effects of Western diet in the development and progression of Non-alcoholic fatty liver disease”
Supervisor: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, dr Paulo Jorge Oliveira
Reviewers: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. Cecilia M. P.  Rodrigues, prof. dr hab. Ewa Stachowska

Adria-Jaume Roura Canalda – 27.04.2021
Title: “A multi-omics evaluation of somatic mutations, transcriptomic dysregulation, chromatin accessibility and remodelling in High-Grade Gliomas”
Supervisor:prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr hab. Bartosz Wojtaś
Reviewers: dr hab. Marta Koblowska, prof. Uniwersytetu; dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu; prof. dr hab. Dariusz Plewczyński

Milena Krajewska – 27.04.2021
Title: „Oddziaływania kanału potasowego ROMK2 z białkami mitochondrialnymi”
Supervisor: dr hab. Piotr Koprowski
Reviewers: prof. dr hab. Hanna Jańska, prof. dr hab. Hanna Kmita

Julian Swatler – 29.06.2022
Title: “Role of leukemic extracellular vesicles in differentiation and suppressive activity of regulatory T cells”
Supervisor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Co-supervisor: dr Ewa Kozłowska
Reviewers: dr hab. n. med. Małgorzata Firczuk, prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Mikołaj Matłoka – 29.06.2022
Title: „Nowy inhibitor fosfodiesterazy 10A jako potencjalny lek w terapii schizofrenii”
Supervisor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Co-supervisor: dr Jerzy Pieczykolan
Reviewers: prof. dr hab. Irena Nalepa, dr hab. Magdalena Sowa-Kućma, prof. Uniwersytetu

Damian Matyśniak – 29.06.2022
Title: „Rola receptora P2X7 w biologii glejaka”
Supervisor: dr hab. Paweł Pomorski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Co-supervisor: dr Vira Chumak
Reviewers: prof. dr hab. Irena Nalepa, prof. dr hab. Jarosław Czyż, prof. dr hab. Ludmiła Żylińska

Karolina Hajdukiewicz – 29.06.2022
Title: „Rola neuronów AgRP/NPY w rozwoju fenotypu otyłości u myszy z indukowaną delecją genu Dicer1
Supervisor: prof. dr hab. Urszula Wojda, dr hab. Witold Konopka
Reviewers: prof. dr hab. Jarosław Barski, dr hab. Magdalena Dziembowska, dr hab. Grzegorz Kreiner

Orest Matveichuk – 12.10.2022
Title: “The role of flotillins and their S-palmitoylation in LPS-induced signaling”
Supervisor: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Reviewers: prof. dr hab. Jolanta Jura, dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK

Katarzyna Pels – 12.10.2022
Title: „Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji”
Supervisor:dr hab. Joanna Dzwonek, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Co-supervisor: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
Promotor pomocniczy: dr Błażej Ruszczycki
Reviewers: prof. dr hab. Ewa Obuchowicz, dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Beata Kliszcz – 12.10.2022
Title: „Mechanizm przesuwania dwóch mikrotubul względem siebie przez kinezynę-1 oraz znaczenie wybranych modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w tym procesie”
Supervisor: prof. dr hab. Andrzej Kasprzak
Reviewers: prof. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Benjun Ji – 12.10.2022
Title: “Molecular determinants of excitability of hindlimb motoneurons after complete spinal cord transection and BDNF overexpression”
Supervisor: prof. dr hab. Małgorzata Skup
Reviewers: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr hab. Włodzimierz Mrówczyński, prof. AWF

Shamba Sankar Mondal – 12.10.2022
Title: “Analysis of gene-regulatory elements and transcriptome in glioma-induced and lipopolysaccharide-induced polarization of microglia”
Supervisor: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: prof. dr hab. Anna Gambin, prof. dr hab. Joanna Mika

Agata Poświata – 12.10.2022
Title: “The interactome of AXL receptor provides insights into its biological roles and interacellular trafficking”
Supervisor: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Co-supervisor: dr Daria Zdżalik-Bielecka
Reviewers: dr hab. Joanna Kamińska, prof. dr hab. Zbigniew Madeja, dr hab. Paweł Niewiadomski

Paloma Alvarez Suarez – 12.10.2022
Title: “Drebrin and myosin VI: Cytoskeletal regulators of the development of the postsynaptic machinery at the murine neuromuscular junction”
Supervisor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Co-supervisor: dr Marta Gawor
Reviewers: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, prof. dr hab. Zbigniew Madeja, prof. dr hab. Elżbieta Pyza

 

2021

Aneta Dobosz – 3.03.2021
Title: “Maintenance of pancreatic α- and β-cells identity and function – role of stearoyl-CoA desaturase 1”
Supervisor: Professor Agnieszka Dobrzyń
Reviewers: Professor Agnieszka Zmysłowska, Dr hab. Marek Skrzypski

Kamil Parobczak – 3.03.2021
Title: “Localization and function of Activity-Regulated Cytoskeleton-Associated Protein (Arc) in the nucleus of rat hippocampal neuron”
Supervisor: Professor Leszek Kaczmarek
Co-supervisor: Professor Clive Bramham
Reviewers: Professor Elżbieta Pyza, Professor Dariusz Rakus

Kamil Grycz – 3.03.2021
Title: “Stimulation of perineuronal and neuronal nets controlling activation of α-motoneurons in rats after spinal cord transection”
Supervisor: Professor Małgorzta Skup
Reviewers: Professor Jan Celichowski, Professor Teresa Zalewska

Małgorzata Topolewska – 3.03.2021
Title: “The role of myosin VI in myoblast differentiation and skeletal muscle function”
Supervisor: Professor Maria Jolanta Rędowicz
Reviewers: Professor Małgorzata Daczewska, Dr hab. Małgorzata Zimowska-Wypych

Marta Kolba – 3.03.2021
Title: “Tunneling nanotubes as a novel communication system between chronic myeloid leukemia and stromal cells”
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. of the Nencki Institute PAS
Reviewers: Dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka, Professor Jarosław Czyż

Anastasiia Bohush – 3.03.2021
Title: “Novel Hsp90 co-chaperones in Parkinson’s disease and their influence on α-synuclein aggregation”
Supervisor: Professor Anna Filipek
Reviewers: Professor Jolanta Dorszewska, Professor Hanna Rokita

Karolina Andraka – 3.03.2021
Title: „Obwody neuronalne jądra środkowego ciała migdałowatego zaangażowane w społeczny transfer strachu”
Supervisor: Dr hab. Ewelina Knapska, prof. of the Nencki Institute PAS
Reviewers: Professor Jarosław Barski, Professor Wojciech Pisula, Dr hab. Rafał Ryguła

Jacek Matuszewski – 3.03.2021
Title: “Tactile Braille reading in the brain: insights from longitudinal and cross-sectional MRI studies”
Supervisor: Dr hab. Artur Marchewka, prof. of the Nencki Institute PAS
Reviewers: Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG; Professor Grzegorz Króliczak

Karolina Drabik – 3.03.2021
Title: “Mitochondrial dynamics in the pathophysiology of sporadic form of Alzheimer’s disease”
Supervisor: Professor Joanna Szczepanowska
Auxiliary supervisor: Dominika Malińska, PhD
Reviewers: Professor Hanna Jańska, Professor Wiesława Jarmuszkiewicz

Aleksandra Tempes – 3.03.2021
Title: “The role of mTOR kinase in regulation canonical and non-canonical function of AP2 adaptor complex”
Supervisor: Professor Jacek Jaworski
Reviewers: Dr hab. Joanna Kamińska, Professor Michał Witt

 

2020

Marcin Herok – 28.02.2020
Supervisor: Prof. dr hab. M. Żylicz
Reviewers: Prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Kacper Walentynowicz – 28.02.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Reviewers: Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. Inst. Biologii Medycznej PAN, Dr Alessandro Michelucci

Siranjeevi Nagaraj – 28.02.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Urszula Wojda
Reviewers: Prof. dr hab. Jerzy Leszek, Prof. dr hab. Elżbieta Salińska

Małgorzata Wierzba – 28.02.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Anna Grabowska
Reviewers: Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ

Joanna Czarnecka-Herok – 28.02.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Reviewers: Prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Prof. dr hab. Marek Rusin

Anna Gręda – 28.02.2020
Supervisor: Dr hab. Dorota Nowicka
Reviewers: Prof. dr hab. Joanna Pera, Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Małgorzata Górniak-Walas – 28.02.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Reviewers: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Grzegorz Hess

Karolina Stępniak – 14.04.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Reviewers: Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW, Dr hab. Michał Mikula, prof. Narodowego Instytutu Onkologii

Magdalena Wołczyk – 03.07.2020
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Auxiliary supervisor: Dr Paulina Podszywałow-Bartnicka
Reviewers: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Maria Nalberczak-Skóra – 03.07.2020
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Prof. dr hab. Jolanta Kotlińska, Dr hab. Rafał Ryguła

Karolina Staniak – 03.07.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
2nd Supervisor: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Auxiliary supervisor: Dr Magdalena Dziembowska
Reviewers: Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Prof. dr hab. n.wet. Arkadiusz Orzechowski

Roberto Pagano – 03.07.2020
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner

Sai Santosh Babu Komakula – 03.07.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Co-supervisor: Dr Harini Sampath
Reviewers: Prof. dr hab. Jolanta Jura, Dr hab. Katarzyna Szkudelska

Justyna Sobich – 07.10.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Wojciech Rode
Reviewers: Dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM, Prof. dr hab. Andrzej Guranowski

Katarzyna Chyl – 07.10.2020
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego PAN,
Reviewers: Dr hab. Przemysław Tomalski, prof. Instytutu Psychologii PAN, Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Bac Viet Le – 07.10.2020
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, Prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Dr hab. Elżbieta Speina, Prof. dr hab. Wiesława Widłak, Dr hab. Radosław Zagożdżon

Weronika Szadzińska – 07.10.2020
Supervisor: Dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Co-supervisor: Dr Cyril Herry
Reviewers: Prof. dr hab. Grzegorz Hess, Dr Jaime De La Rocha

Barbara Juraszek – 07.10.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Reviewers: Prof. dr hab. Jarosław Czyż, prof. IMDiK PAN

Martyna Poprzeczko – 07.10.2020
Supervisor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Prof. dr hab. Marek Kulus, Prof. dr hab. Michał Witt

Małgorzata Maksymowicz – 07.10.2020
Supervisor: Prof. dr hab. Marta Miączyńska
Auxiliary supervisor: Dr Magdalena Banach – Orłowska
Reviewers: Prof. dr hab. Teresa Żołądek, Dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ

 

2019

Katarzyna Kolczyńska – 18.01.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Reviewers: Prof. dr hab. Piotr Rieske, Prof. dr hab. Jerzy Żołądź

Katarzyna Jurewicz – 18.01.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Auxiliary supervisor: Dr inż. Tomasz Wolak
Reviewers: Prof. dr hab. med. Leszek Królicki, Dr hab. Grzegorz Króliczak, prof. UAM

Łukasz Żurawski – 18.01.2019
Supervisor: Dr hab. Iwona Szatkowska
Auxiliary supervisor: Dr Krystyna Rymarczyk
Reviewers: Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. nadzw. USWPS, Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN

Dominika Jurkiewicz-Trząska – 22.02.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Reviewers: Prof. dr hab. Mariusz Olczak, Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Marcelina Firkowska – 22.02.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Reviewers: Prof. dr hab. Barbara Zabłocka, Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Ewelina Jurewicz – 22.02.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Reviewers: Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny, Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Żylińska

Jakub Mateusz Dzik – 22.02.2019
Supervisor: Dr hab. Szymon Łęski
Reviewers: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, Prof. dr hab. Janusz Szczepański

Piotr Maj – 12.04.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Wojciech Rode
Reviewers: Prof. dr hab. Bogdan Lesyng, Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

Wioleta Dudka-Ruszkowska – 12.04.2019
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN
Reviewers: Prof. dr hab. Jarosław Czyż, Dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Katarzyna Kisielewska – 12.04.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Reviewers: Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Paweł Trzaskoma – 12.04.2019)
Supervisor: Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Reviewers: Prof. dr hab. Piotr Świątek, Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

Rafał Bazan – 28.06.2019
Supervisor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Auxiliary supervisor: Dr Ewa Joachimiak
Reviewers: Prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz, Dr hab. Paweł Niewiadomski

Alicja Kościelny – 28.06.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Reviewers: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. Marta Wiśniewska

Ewelina Pałasz – 28.06.2019
Supervisor: Dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Prof. dr hab. Józef Langfort, Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Katarzyna Paluch – 28.06.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Reviewers: Prof. dr hab. Waldemar Szelenberger, Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. SWPS

Anna Dacewicz 28.06.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Elżbieta Szelag
Reviewers: Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. USWPS, Prof. dr hab. Ewa Pisula

Łukasz Bożycki  – 04.10.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Reviewers: Prof. dr hab. Witold Łojkowski, Dr hab. Alicja Węgrzyn

Kacper Łukasiewicz – 04.10.2019
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, Prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, Prof. dr hab. Piotr Popik

Barbara Sobiak – 04.10.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Wiesława Leśniak
Reviewers: Prof. dr hab. Janusz Błasiak, Dr hab. inż. Paweł Sachadyn

Magdalena Komiażyk-Mikulska – 04.10.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Auxiliary supervisor: Dr Patrick Groves
Reviewers: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Małgorzata Borczyk – 04.10.2019
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Matylda Roszkowska – 04.10.2019
Supervisor: Dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, prof. IMDiK PAN, Dr hab. Agnieszka Gizak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Piotr Sunderland – 04.10.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Auxiliary supervisor: dr Małgorzata Piechota
Reviewers: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. Elżbieta Speina

Krzysztof Marian Bernadzki – 04.10.2019
Supervisor: Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Prof. dr hab. Joanna Moraczewska, Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska

Iwona Czaban – 04.10.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Auxiliary supervisor: dr Adriana Magalska
Reviewers: Dr hab. n. med. Jarosław Joźwiak, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć

Katarzyna Rojek – 04.10.2019
Supervisor: Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Reviewers: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

Kamila Prymas – 06.12.2019
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Auxiliary supervisor: dr inż. Anna Ciesielska
Reviewers: Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ, Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

 

2018

Anna Skupień – 02.02.2018
Supervisor: Dr hab. Joanna Dzwonek
Reviewers: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Katarzyna Giertuga – 02.02.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Reviewers: Dr hab. Mateusz Gola, prof. nadzw., Prof. dr hab. Filip Rybakowski

Michał Laskowski – 02.02.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Auxiliary supervisor: dr Bogusz Kulawiak
Reviewers: Prof. dr hab. Hanna Jańska, Prof. dr hab. med. Paweł Szulczyk

Karthik Mohanraj – 13.04.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Auxiliary supervisor: dr Michał Wasilewski
Reviewers: Prof. dr hab. Hanna Kmita, Dr hab. Katarzyna Tońska

Joanna Wojsiat – 13.04.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Urszula Wojda
Reviewers: Dr hab. Agata Adamczyk, prof. nadzw., Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

Monika Roszkowska – 13.04.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Co-supervisor: prof. dr hab. David Magne
Auxiliary supervisor: dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
Reviewers: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciąg, Prof. Romuald Mentaverri

Katarzyna Konarzewska – 13.04.2018
Supervisor: Dr hab. Małgorzata Zawadzka
Reviewers: Dr hab. n. med. Anna Jurewicz, Dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. nadzw.

Piotr Chrościcki – 29.06.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Reviewers: Prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Monika Riegel – 29.06.2018
Supervisor: Prof. Anna Grabowska
Auxiliary supervisor: Dr hab. Artur Marchewka, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., Prof. dr hab. n.med. Leszek Królicki

Ilona Kotlewska-Waś – 29.06.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Anna Nowicka
Reviewers: Prof. dr hab. Grzegorz Sędek, Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. nadzw.

Beata Kądziołka – 28.09.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Reviewers: Dr hab. Aneta Kasza, Prof. dr hab. Wiesława Widłak

Sara Rosińska – 28.09.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Reviewers: Prof. dr hab. Hanna Rokita, Dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. nadzw.

Justyna Sobocińska – 28.09.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Reviewers: Prof. dr hab. Joanna Bereta, Prof. dr hab. Ewa Świeżewska

Anna Strzeszewska-Potyrała – 28.09.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Auxiliary supervisor: Dr Olga Alster
Reviewers: Dr hab. Elżbieta Speina, Prof. dr hab. med. Jacek M. Witkowski

Marta Magnowska – 28.09.2018
Supervisor: Dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. nadzw.
Reviewers: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Dr hab. Marcin Rylski, prof. nadzw.

Ahmad Salamian – 07.12.2018
Supervisor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Auxiliary supervisor: Dr Anna Beroun
Reviewers: Prof. dr hab. Grzegorz Hess, Prof. dr hab. Jan Konopacki

Tomasz Lebitko – 07.12.2018
Supervisor: Dr hab. Ewelina Knapska
Reviewers: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, Prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Wioleta Grabowska – 07.12.2018
Supervisor: Dr hab. Anna Bielak-Żmijewska
Reviewers: Prof. dr hab. Jarosław Czyż, Prof. dr hab. Maria Kapiszewska

 

2017

Magdalena Pawlak – 24.02.2017
Supervisor: Dr hab. Tomasz Wilanowski, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, Dr hab. Piotr Marcin Kozłowski

Agnieszka Góral – 24.02.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Reviewers: Dr hab. Wiesława Widłak, prof. nadzw., Prof. dr hab. Barbara Lipińska

Paulina Urbańska – 24.02.2017
Supervisor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. nadzw.
Reviewers: Prof. dr hab. n. med. Michał Witt, Dr hab. Paweł Niewiadomski

Agata Aniszewska – 24.02.2017
Supervisor: Dr hab. Ruzanna Dżawadian, prof. nadzw.
Auxiliary supervisor: Dr hab. Katarzyna Bartkowska
Reviewers: Prof. dr hab. Adam Płaźnik, Dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. Nadzw.

Hanuma Chaitanya Chintaluri – 07.04.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Reviewers: Dr hab. Piotr Suffczyński, Prof. dr hab. Jan Konopacki

Ewa Wacławek – 07.04.2017
Supervisor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. Joanna Moraczewska, Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Zofia Mijakowska – 23.06.2017
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna;

Anna Bot – 23.06.2017
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Łuksiuk, prof. nadzw.
Reviewers: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. n. med. Marcin Mycko

Aleksandra Rumińska – 29.09.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Reviewers: Prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska, Dr hab. Agata Chmurzyńska, prof. nadzw.

Kamila Nowak – 29.09.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Elżbieta Szelag
Co-supervisor:  Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Reviewers: Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., Dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. nadzw.

Behnam Vafadari – 29.09.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Auxiliary supervisor:  Dr Marzena Stefaniuk
Reviewers: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Tomasz Bednarski – 29.09.2017
Supervisor: Dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.
Reviewers: Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik, Dr hab. n. med. Ewa Stelmańska

Wenson David Rajan Karunakaran – 01.12.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Reviewers: Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. nadzw., Prof. dr hab. n. med. Joanna Pera

Katarzyna Łepeta – 01.12.2017
Supervisor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Auxiliary supervisor:  Dr hab. Magdalena Dziembowska, Dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. nadzw., Dr hab. Krzysztof Sobczak

 

2016

Michał Kloss – 26.02.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Auxiliary supervisor: Dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska
Reviewers: Dr hab. Anna Żaczek, Prof. dr hab. Joanna Bereta

Kinga Borzęcka-Solarz – 26.02.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Reviewers: Dr hab. Jakub Siednienko, Dr hab. Elżbieta Rębas

Anna Dziewulska – 22.04.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Reviewers: Dr hab. Barbara Kłapcińska, Prof. dr hab. Dariusz Rakus

Laszlo Gal – 22.04.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Co-supervisor: Antal Nogradi
Reviewers: Dr hab. Dporota Bukowska, Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

Marta Kocyk – 22.04.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Auxiliary supervisor:  Dr n. med. Paweł Nauman
Reviewers: Dr hab.. n. med. Maria Łastowska, Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra

Katarzyna Żybura-Broda – 22.04.2016
Supervisor: Dr hab. Marcin Rylski
Reviewers: Prof. dr hab. Teresa Zalewska, Prof. dr hab. Władysław Lasoń

Marcin Woś – 22.04.2016
Supervisor: Dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła
Reviewers: Prof. dr hab. Wanda Krajewska, Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

Bożena Kuźniewska – 22.04.2016
Supervisor: Dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska|
Reviewers: Dr hab. Aneta Kasza, Dr hab. Łukasz Pułaski

Bartłomiej Augustynek – 24.06.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Co-supervisor: Wolfram Kunz
Reviewers: Prof. dr hab. Hanna Kmita, Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Paulina Koza – 24.06.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Reviewers: Prof. dr hab. Marek Maleszewski, Dr hab. Marta Wiśniewska

Monika Bijata – 24.06.2016
Supervisor: Dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. Krzysztof Tokarski, Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Anna Urbańska – 22.06.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Reviewers: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna

Syune Nersisyan – 22.06.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Co-supervisor:  Björn Granseth
Auxiliary supervisor: Dr Marek Bekisz
Reviewers: Prof. dr hab. Marian Lewandowski, Prof. dr hab. Grzegorz Hess

Patrycja Haniewicz
Supervisor: Prof. dr hab. Matthias Bochtler
Auxiliary supervisor: Dr Dario Piano
Reviewers: Prof. dr hab. Artur Osyczka, Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski, Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

Dorota Przybylska – 30.09.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Auxiliary supervisor:  Dr Grażyna Mosieniak
Reviewers: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Prof. dr hab. Janusz Błasiak

Łukasz Szewczyk – 30.09.2016
Supervisor: Dr hab. Marta Wiśniewska, prof. nadzw.
Reviewers: Dr hab. n. med. Anna Jurewicz, Dr hab. Marzena Maćkowiak

Agnieszka Płóciennikowska – 30.09.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Reviewers: Dr hab. Marek Drab, Prof. dr hab. Barbara Płytycz

Jarosław Walczak – 30.09.2016
Supervisor: Dr hab. Joanna Szczepanowska
Reviewers: Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Maria Bierzyńska – 30.09.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Co-supervisor:  Prof. dr hab. Jan Strelau
Reviewers: Dr hab. Wojciech Dragan, Prof. dr hab. Tadeusz Marek

Krzysztof Miazga – 30.09.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Reviewers: Prof. dr hab. Anna Jaskólska, Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Tomasz Zajkowski – 30.09.2016
Supervisor: Dr hab. Krzysztof Nieznański
Reviewers: Dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw., Dr hab. Agata Adamczyk

Paulina Sakowska – 30.09.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Reviewers: Prof. dr hab. Artur Osyczka, Dr hab. Róża Kucharczyk

Alicja Puścian – 30.09.2016
Supervisor: Dr hab. Ewelina Knapska
Reviewers: Prof. dr hab. Piotr Popik, Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski

Aleksandra Wojtala – 02.12.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Mariusz Więckowski
Reviewers: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Dr hab. Katarzyna Tońska, prof. nadzw.

Helena Głąbska – 02.12.2016
Supervisor: Prof. dr hab. Daniel Wojcik
Reviewers: Prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, Dr hab. Piotr Suffczyński