Doktorat

Komisja doktorska

prof. dr hab. Anna Filipek, przewodnicząca
dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg
dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
dr hab. Ewa Kublik
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Nadania stopni

W* – doktorat z wyróżnieniem; BH – dyscyplina Biochemia; NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2023

Hubert Doleżyczek (13.01.2023 W*)
Tytuł: „Obrazowanie zmian w sieci naczyniowej i tkance mózgu myszy w modelach udaru niedokrwiennego i glejaka przy pomocy Tomografii Optycznej OCT”
Promotor: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Drugi promotor: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Promotor pomocniczy: dr Monika Malinowska
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

Jolanta Nowak (24.02.2023)
Tytuł: „Lokalizacja i funkcja miozyny VI w jąderku komórek neurosekrecyjnych PC12”
Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Promotor pomocniczy: dr hab. Robert Lenartowski
Recenzenci: dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr, prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Aleksandra Sęk (24.02.2023 W*)
Tytuł: „Regulacja aktywności mitochondrialnego kanału potasowego przez niskocząsteczkowe związki syntetyczne oraz pochodzenia roślinnego”
Promotorzy: prof. dr hab. Adam Szewczyk, prof. dr hab. Tomasz Bauer
Recenzenci: dr hab. Joanna Cymerys-Bulenda, prof. dr hab. Kazimierz Trębacz , dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. UAM

Ana Maria Martin Gonzalez (24.02.2023)
Tytuł: “H3K4 demethylases linked to intellectual disabilities cooperate to prevent spurious transcription in adult neurons and associated neurological deficits”
Promotorzy: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN, prof. Angel Barco
Recenzenci: prof. Johannes Gräff, prof. Anne-Laurence Boutillier, dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna, prof. Instytutu

Ewa Bączyńska (14.04.2023 W*)
Tytuł: „Rola szlaku sygnałowego zależnego od receptora 5-HT7 w rozwoju zachowań typu depresyjnego u myszy”
Promotor: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Promotor pomocniczy: dr Monika Bijata
Recenzenci: dr hab. Agata Faron-Górecka, dr hab. Marcin Siwek, prof. UJ dr Wojciech Krężel

Anna Goncerzewicz (14.04.2023)
Tytuł: “Brain size and cognitive abilities of laboratory mice divergently selected for Basal or Peak Metabolic Rates”
Promotorzy: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN; prof. dr hab. Marek Konarzewski
Recenzenci: dr hab. Robert Jakub Filipkowski, prof. Instytutu; dr hab. Agnieszka Kloch, dr hab. Michał Wojciechowski, prof. UMK

Gabriela Dzięgiel-Fivet (14.04.2023)
Tytuł: “The influence of visual deprivation on the neural network for language”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg
Recenzenci: dr hab. Marek Binder, prof. UJ; dr hab. Marta Łockiewicz, prof. UG;  dr hab. Przemysław Tomalski, prof. Instytutu 

Joanna Beck (14.04.2023)
Tytuł: “Letters and speech sounds associations in typical and atypical reading development”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg
Recenzenci: dr hab. Maciej Haman, prof. UW; dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG; dr hab. inż. Tomasz Wolak, prof. Instytutu

Karolina Nizińska-Smolińska (14.04.2023)
Tytuł: „Rola białka Mbd3 w procesie epileptogenezy”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Kajta, prof. dr hab. Lidia Strużyńska, dr hab. Janusz Szyndler

Anna Kaźmierowska (23.06.2023)
Tytuł: “The same subnuclei of the amygdala are activated when fear contagion occurs between humans”
Promotorzy: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN; dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Bąbel, prof. Claus Lamm, dr Jan Haaker

Marta Wróbel (23.06.2023 W*)
Tytuł: “The role of ESCRT-I proteins in the regulation of lysosomal function and lysosome-related signaling
Promotor: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Cendrowski
Recenzenci: dr hab. Małgorzatą Firczuk, prof. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ

Maria Kulesza (13.10.2023)
Tytuł: “Neural and behavioral mechanisms of autobiographical memory and emotion regulation in borderline personality disorder and major depressive disorder”
Promotor: dr hab. Marek Wypych
Recenzenci: dr hab. Monika Talarowska, prof. Uniwersytetu; dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ; dr hab. Łukasz Gawęda, prof. Instytutu Psychologii PAN

Kamil Wojnicki (13.10.2023 W*)
Tytuł: “The role of BLM and RecQL4 helicases in defining the response of glioma cells to chemotherapeutics”
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Robaszkiewicz, prof. UŁ; dr hab. Elżbieta Speina; dr hab. Dawid Walerych

Dominik Kanigowski (13.10.2023)
Tytuł: „Zmiany plastyczne wybranych klas korowych interneuronów hamujących zachodzące pod wpływem uczenia”
Promotor: dr hab. Joanna Urban-Ciećko, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas, prof. dr hab. Jan Konopacki

Maciej Winiarski (13.10.2023 W*)
Tytuł: “Social learning about rewards – how information from others helps to adapt to changing environment”
Promotor: prof. dr hab. Ewelina Knapska
Promotor pomocniczy: dr Alicja Puścian
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, prof. Instytutu; prof. Shlomo Wagner, prof. Cristina Marquez Vega

Iga Stukan (13.10.2023 W*)
Tytuł: „Badania przedkliniczne związku BK124 jako potencjalnego leku przeciwnowotworowego”
Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż, prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski, prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

Angelika Więckowska-Gacek (13.10.2023)
Tytuł: „Wpływ diety zachodniej na rozwój stanu zapalnego i patologicznych zmian w mózgu w mysim modelu choroby Alzheimera”
Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Promotor pomocniczy: dr Anna Mietelska-Porowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Agata Adamczyk, prof. dr hab. Jolanta Dorszewska, prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska

Karolina Piecyk (13.10.2023)
Tytuł: „Mechanizmy adaptacji mitochondriów w pierwotnych fibroblastach ludzkich we wczesnych etapach starzenia; efekt daidzeiny”
Promotorzy: prof. dr hab. Joanna Szczepanowska, prof. dr hab. Paweł Kulesza
Recenzenci: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW; prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, dr hab. Róża Kucharczyk, prof. Instytutu

Dominika Pszczółkowska (13.10.2023)
Tytuł: „Rola osteopontyny/Spp1 i laktadheryny/Mfg-E8  w modulacji funkcji komórek układu odpornościowego w szczurzym glejaku C6”
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Grzegorz Chodaczek, dr hab. Monika Szeliga, prof. Instytutu

Paulina Szadkowska (15.12.2023)
Tytuł: “Application of targeted next-generation sequencing to detect potentially pathogenic alterations in gliomas, circulating tumor DNA and tumor-derived cells”
Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu; dr hab. Tomasz Wojdacz, prof. Uniwersytetu; prof. dr hab. Anna Żaczek

Kamil Tomaszewski (15.12.2023 W*)
Tytuł: „Podłoże neuronalne wygaszania pamięci strachu”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
Recenzenci: dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. uczelni; dr hab. Witold Konopka; dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG

Agnieszka Grabowska (15.12.2023 W*)
Tytuł: „Zależna od deacetylazy histonowej 1 rearanżacja chromatyny neuronów hipokampalnych szczura indukowana pobudzeniem”
Promotor: dr hab. Adriana Magalska
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, prof. Instytutu; prof. dr hab. Krzysztof Sobczak; prof. dr hab. Izabela Szczerbal

Klaudia Nowicka (15.12.2023)
Tytuł: „Rozkład białka c-Fos w całym mózgu podczas uczenia apetytywnego”
Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Marzena Stefaniuk
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Salińska, prof. dr hab. Joanna Śliwowska, prof. dr hab. Ewa Taracha

 

2022

Rafał Kampa (2.03.2022)
Tytuł: „Flawonoidy kardioprotekcyjne: nowe regulatory mitochondrialnych kanałów potasowych”
Promotor: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Michał Tomczyk, dr hab. inż. Małgorzata Słocińska, prof. UAM

Natalia Ochocka-Lewicka (2.03.2022 W*)
Tytuł: “Deciphering the diversity of glioma-infiltrating myeloid cells with single-cell RNA and protein sequencing”
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Bronisz, prof. Instytutu; dr hab. Ewa Szczurek; dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Michał Szczepanik (27.04.2022)
Tytuł: “Neural Correlates of Emotional Contagion in Humans: Familiarity Between Participants Does Not Enhance Transmission of Fear”
Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Promotor pomocniczy: dr Marek Wypych
Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Bąbel; prof. Claus Lamm; dr hab. Monika Wróbel, prof. Uniwersytetu

Magdalena Kędra (27.04.2022, W*)
Tytuł: „Charakterystyka zmian molekularnych, neuroanatomicznych oraz behawioralnych w modelu stwardnienia guzowatego w danio pręgowanym tsc2vu242/vu242
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Promotor pomocniczy: dr Justyna Zmorzyńska
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, dr hab. Piotr Podlasz, dr hab. Marta Wiśniewska, prof. UW

Ines Marouvo Simoes (27.04.2022, W*)
Tytuł: “Effects of Western diet in the development and progression of Non-alcoholic fatty liver disease”
Promotorzy: prof. dr hab. Mariusz Więckowski, dr Paulo Jorge Oliveira
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. Cecilia M. P.  Rodrigues, prof. dr hab. Ewa Stachowska

Adria-Jaume Roura Canalda (27.04.2022, W*)
Tytuł: “A multi-omics evaluation of somatic mutations, transcriptomic dysregulation, chromatin accessibility and remodelling in High-Grade Gliomas”
Promotorzy: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, dr hab. Bartosz Wojtaś
Recenzenci: dr hab. Marta Koblowska, prof. Uniwersytetu; dr hab. Michał Mikula, prof. Instytutu; prof. dr hab. Dariusz Plewczyński

Milena Krajewska (27.04.2022)
Tytuł: „Oddziaływania kanału potasowego ROMK2 z białkami mitochondrialnymi”
Promotor: dr hab. Piotr Koprowski
Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Jańska, prof. dr hab. Hanna Kmita

Julian Swatler (29.06.2022 W*)
Tytuł: “Role of leukemic extracellular vesicles in differentiation and suppressive activity of regulatory T cells”
Promotor: dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Promotor pomocniczy: dr Ewa Kozłowska
Recenzenci: dr hab. n. med. Małgorzata Firczuk, prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma

Mikołaj Matłoka (29.06.2022)
Tytuł: „Nowy inhibitor fosfodiesterazy 10A jako potencjalny lek w terapii schizofrenii”
Promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Jerzy Pieczykolan
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Nalepa, dr hab. Magdalena Sowa-Kućma, prof. Uniwersytetu

Damian Matyśniak (29.06.2022, W*)
Tytuł: „Rola receptora P2X7 w biologii glejaka”
Promotor: dr hab. Paweł Pomorski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Promotor pomocniczy: dr Vira Chumak
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Nalepa, prof. dr hab. Jarosław Czyż, prof. dr hab. Ludmiła Żylińska

Karolina Hajdukiewicz (29.06.2022)
Tytuł: „Rola neuronów AgRP/NPY w rozwoju fenotypu otyłości u myszy z indukowaną delecją genu Dicer1
Promotorzy: prof. dr hab. Urszula Wojda, dr hab. Witold Konopka
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Barski, dr hab. Magdalena Dziembowska, dr hab. Grzegorz Kreiner

Orest Matveichuk (12.10.2022)
Tytuł: “The role of flotillins and their S-palmitoylation in LPS-induced signaling”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Jura, dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK

Katarzyna Pels (12.10.2022)
Tytuł: „Analiza zmian architekturalnych jądra komórkowego neuronów i astrocytów w eksperymentalnych modelach stresu i depresji”
Promotor: dr hab. Joanna Dzwonek, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Drugi promotor: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
Promotor pomocniczy: dr Błażej Ruszczycki
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Obuchowicz, dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Beata Kliszcz (12.10.2022)
Tytuł: „Mechanizm przesuwania dwóch mikrotubul względem siebie przez kinezynę-1 oraz znaczenie wybranych modyfikacji potranslacyjnych tubuliny w tym procesie”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kasprzak
Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. dr hab. Zbigniew Madeja 

Benjun Ji (12.10.2022, W*)
Tytuł: “Molecular determinants of excitability of hindlimb motoneurons after complete spinal cord transection and BDNF overexpression”
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Skup
Recenzenci: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dr hab. Włodzimierz Mrówczyński, prof. AWF

Shamba Sankar Mondal (12.10.2022)
Tytuł: “Analysis of gene-regulatory elements and transcriptome in glioma-induced and lipopolysaccharide-induced polarization of microglia”
Promotor: dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Gambin, prof. dr hab. Joanna Mika

Agata Poświata (12.10.2022, W*)
Tytuł: “The interactome of AXL receptor provides insights into its biological roles and interacellular trafficking”
Promotor: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Promotor pomocniczy: dr Daria Zdżalik-Bielecka
Recenzenci: dr hab. Joanna Kamińska, prof. dr hab. Zbigniew Madeja, dr hab. Paweł Niewiadomski

Paloma Alvarez Suarez (12.10.2022, W*)
Tytuł: “Drebrin and myosin VI: Cytoskeletal regulators of the development of the postsynaptic machinery at the murine neuromuscular junction”
Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Promotor pomocniczy: dr Marta Gawor
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, prof. dr hab. Zbigniew Madeja, prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Daria Rotko (9.12.2022)
Tytuł: “New insights into the modulation of the mitochondrial large-conductance calcium-activated potassium channel: interaction with cytochrome c oxidase and carbon monoxide”
Promotor: prof. dr hab. Adam Szewczyk
Kopromotor: prof. dr. Wolfram S. Kunz
Promotor pomocniczy: dr Bogusz Kulawiak
Recenzenci: dr hab. Nina Antos-Krzemińska, prof. UAM; prof. dr hab. Hanna Jańska

Gabriela Olech-Kochańczyk (9.12.2022)
Tytuł: „Wpływ białka i ciałek jądrowych PML na morfologię jądra komórkowego neuronów oraz funkcje kognitywne myszy”
Promotor: dr hab. Witold Konopka
Promotor pomocniczy: dr Adriana Magalska
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Maleszewski, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Svitlana Antoniuk (9.12.2022)
Tytuł: “Interplay between serotonin 5-HT1A and 5-HT7 receptors in stress-related disorders”
Promotorzy: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. Evgeni Ponimaskin
Recenzenci: prof. Philippe Marin, dr hab. Agata Faron-Górecka, dr. Adrian Newman-Tancredi

Anna Krysiak (9.12.2022)
Tytuł: „Rola czynnika odpowiedzi na surowicę – SRF w procesie dojrzewania kolców dendrytycznych”
Promotor: dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Jan Manuel Rodriguez-Parkitna, prof. Instytutu; dr hab. Paweł Niewiadomski

Monika Prill (9.12.2022)
Tytuł: „Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioenergetyczne i poziom reaktywnych form tlenu w ludzkich liniach raka sutka MDA-MB-231 oraz MCF-7”
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Więckowski
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Beata Tepper (9.12.2022)
Tytuł: „Rola receptorów neurotrofin TrkB i TrkC w rozwoju mózgu oposa Monodelphis domestica
Promotor: dr hab. Ruzanna Dżawadian, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: dr hab. Przemysław Kowiański, prof. uczelni; dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. uczelni

Ewa Banach (9.12.2022)
Tytuł: „Rola kinazy syntazy glikogenu – 3β w funkcjonowaniu synaps pobudzających”
Promotor: dr hab. Joanna Urban-Ciećko
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Jaworski
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Gizak, prof. UW; prof. dr hab. Grzegorz Hess, prof. dr hab. Krzysztof Sobczak

W* – doktorat z wyróżnieniem
BH – dyscyplina Biochemia
NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2021

Aneta Dobosz (3.03.2021)
Tytuł: „Utrzymanie tożsamości i funkcji komórek α i β trzustki – rola desaturazy stearoilo-CoA 1”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Recenzenci: Prof. dr hab. Agnieszka Zmysłowska, Dr hab. Marek Skrzypski

Kamil Parobczak  (3.03.2021)
Tytuł: “Localization and function of Activity-Regulated Cytoskeleton-Associated Protein (Arc) in the nucleus of rat hippocampal neuron”
Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Kopromotor: Prof. Clive Bramham
Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Prof. dr hab. Dariusz Rakus

Kamil Grycz (3.03.2021, W*)
Tytuł: „Stymulowanie zmian sieci perineuronowych i neuronowych kontrolujących α-motoneurony”
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzta Skup
Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Celichowski, Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Małgorzata Topolewska (3.03.2021, W*)
Tytuł: „Rola miozyny VI w procesie różnicowania mioblastów i funkcjonowaniu mięśni szkieletowych”
Promotor: Prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, Dr hab. Małgorzata Zimowska-Wypych

Marta Kolba (3.03.2021, W*)
Tytuł: “Tunneling nanotubes as a novel communication system between chronic myeloid leukemia and stromal cells”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Monika Baj-Krzyworzeka, Prof. dr hab. Jarosław Czyż

Anastasiia Bohush (3.03.2021, W*)
Tytuł: “Novel Hsp90 co-chaperones in Parkinson’s disease and their influence on α-synuclein aggregation”
Promotor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: Prof. dr hab. Jolanta Dorszewska, Prof. dr hab. Hanna Rokita

Karolina Andraka (3.03.2021)
Tytuł: „Obwody neuronalne jądra środkowego ciała migdałowatego zaangażowane w społeczny transfer strachu”
Promotor: Dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Jarosław Barski, Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Dr hab. Rafał Ryguła

Jacek Matuszewski (3.03.2021, W*)
Tytuł: “Tactile Braille reading in the brain: insights from longitudinal and cross-sectional MRI studies”
Promotor: Dr hab. Artur Marchewka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG; Prof. dr hab. Grzegorz Króliczak

Karolina Drabik (3.03.2021)
Tytuł: „Dynamika mitochondriów w patofizjologii sporadycznej formy choroby Alzheimera”
Promotor: Prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
Promotor pomocniczy: Dr Dominika Malińska
Recenzenci: Prof. dr hab. Hanna Jańska, Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

Aleksandra Tempes (3.03.2021)
Tytuł: „Wpływ kinazy mTOR na kanoniczne i niekanoniczne funkcje kompleksu adaptorowego AP2”
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: Dr hab. Joanna Kamińska, Prof. dr hab. Michał Witt

Bartosz Zglinicki (28.04.2021)
Tytuł: „Wpływ usunięcia genu Dicer1 w tkance tłuszczowej na metabolizm myszy transgenicznych DicerAdipoqCreERT2
Promotor: prof. dr hab. Urszula Wojda
Promotor pomocniczy: dr Witold Konopka
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Barski, dr hab. Maciej Figiel, prof. IChB; prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

Anna Banaszkiewicz (28.04.2021)
Tytuł: “Neuroplasticity and sign language: Insights from longitudinal and cross-sectional multimodal studies of hearing learners and deaf signers”
Promotor: dr hab. Artur Marchewka, prof. Instytutu Nenckiego
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak, dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska

Kacper Kondrakiewicz (30.06.2021, W*)
Tytuł: “Characterization of central amygdala circuits activated by social transfer of fear”
Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Barski, prof. Christian Keysers, prof. Marta Moita

Bernadeta Michalska (30.06.2021, W*)
Tytuł: „Wgląd w mechanizm fragmentacji mitochondriów  poprzez analizę stopnia oligomeryzacji białka Drp1 w żywych komórkach”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Promotor pomocniczy: dr Jędrzej Szymański
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dołowy, dr hab. Joanna Kowalska

Bartosz Kossowski (30.06.2021)
Tytuł: “Magnetic resonance spectroscopy – method and measurement for dyslexia and age related effects”
Promotorzy: dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytutu Nenckiego, dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Durka; dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. uczelni; dr hab. Władysław Węglarz, prof. uczelni

Małgorzata Partyka (30.06.2021)
Tytuł: „Morfologia sieci mitochondrialnej, mitofagia i biogeneza mitochondriów w odpowiedzi na stres, analizowana w fibroblastach pobranych od pacjentów ze zdiagnozowaną sporadyczną formą choroby Parkinsona”
Promotor: prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Tońska, dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni

Andrzej Szczepankiewicz (13.10.2021)
Tytuł: „Wpływ pobudzenia neuronów ziarnistych zakrętu zębatego formacji hipokampa na organizację cętek jądrowych”
Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr hab. Dariusz Smoliński, prof. UMK

Grzegorz Dobrzański (13.10.2021)
Tytuł: „Rola korowych interneuronów zawierających somatostatynę lub naczynioruchowy polipeptyd jelitowy w plastyczności mózgu”
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Hess, prof. dr hab. Jan Konopacki

Katarzyna Kordecka (13.10.2021, W*)
Tytuł: „Wpływ treningu wzrokowego na odpowiedzi wywołane w pierwszorzędowej korze wzrokowej i wzgórku czworaczym górnym u szczura”
Promotor: dr hab. Ewa Kublik
Recenzenci: dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ; prof. dr hab. Dorota Pojda-Wilczek

Jan Ludwiczak (13.10.2021, W*)
Tytuł: “Application of machine learning and simulation methods to study the sequence-structure-function relationships in proteins”
Promotor: dr  hab. Adama Jarmuła
Promotor pomocniczy: dr Stanisław Dunin-Horkawicz
Recenzenci: prof. dr hab. Cezary Czaplewski, prof. Sergei V. Strelkov

Adam Olichwier (13.10.2021, W*)
Tytuł: „Molekularny oraz epigenetyczny mechanizm działania hormonów tarczycy w sercu – rola desaturazy stearoilo-CoA 1”
Promotor: dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. Instytutu Nenckiego
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Malinowska, prof. dr hab. Józek Langfort

Aleksandra Gawryluk (13.10.2021)
Tytuł: „Wpływ starzenia się na wybrane znaczniki układu GABAergicznego i glutaminianergicznego oraz próba określenia ich związku z podatnością na wywołanie plastyczności neuronalnej w korze somatosensorycznej”
Promotor: dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. Instytutu Nenckiego
Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prof. dr hab. Irena Nalepa

Anna Cały (13.10.2021, W*)
Tytuł: „Wpływ procesu starzenia na neuronalne mechanizmy decyzji przestrzennych”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Kuźnicki; dr hab. Marta Wiśniewska, prof. uczelni; dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, prof. Instytutu

Olena Karatsai (13.10.2021)
Tytuł: “Multifaceted effects of the canavanine treatment under arginine deprivation on human glioblastoma cells”
Promotor: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
Kopromotor pomocniczy: dr hab. Oleh Stasyk
Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Czyż, prof. dr hab. Jolanta Saczko

Vasylyna Kovalchuk (13.10.2021, W*)
Tytuł: “Regulation of amino acid transporter ATB0,+(SLC6A14) ER-to-Golgi trafficking in normal and cancer cells”
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laidler, prof. dr hab. Magdalena Zielińska

Marcin Pęziński (13.10.2021, W*)
Tytuł: “Postsynaptic machinery formation and remodelling – the roles of αdystrobrevin-1-interacting proteins and of extracellular matrix”
Promotorzy: prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, dr hab. Tomasz Prószyński
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska, dr hab. Małgorzata Zimowska-Wypych, prof. dr hab. Ryszard Rzepecki

Agnieszka Walewska (8.12.2021)
Tytuł: „Nowe mechanizmy regulacji aktywności kanału BKCa z wewnętrznej błony mitochondrialnej”
Promotor: dr hab. Piotr Koprowski
Recenzenci: Dr hab. Bartłomiej Szulczyk, Dr hab. Małgorzata Bożena Iciek

Anna Bartkowiak-Kaczmarek (8.12.2021)
Tytuł: „Zmiany S-palmitoilacji oraz S-nitrozylacji białek synaptycznych w mysim modelu przewlekłego stresu”
Promotorzy: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Promotor pomocniczy: dr Monika Zaręba-Kozioł
Recenzenci: dr hab. Agnieszka Gizak, prof. uczelni; dr hab. Monika Pietrowska, prof. Instytutu

Maria Nowicka  (8.12.2021 W*)
Tytuł: „Preferencyjna pamięć informacji o własnej osobie: rola fazy kodowania i wydobywania”
Promotorzy: Prof. dr hab. Anna Nowicka
Promotor pomocniczy: Dr hab. Michał Bola
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Króliczak, prof. dr hab. Tadeusz Marek

W* – doktorat z wyróżnieniem
BH – dyscyplina Biochemia
NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2020

Marcin Herok (BH/NB, 28.02.2020)
Tytuł: “Białko MDM2 w naprawie uszkodzeń DNA w komórkach raka piersi”
Promotor: Prof. dr hab. M. Żylicz
Recenzenci: Prof. dr hab. Iwona Fijałkowska, Prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Kacper Walentynowicz (BH/NB, 28.02.2020)
Tytuł: “The analysis of microglia responses to human glioma cells in vitro and in an intracranial glioblastoma model in athymic mice”
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: Dr hab. Łukasz Pułaski, prof. Inst. Biologii Medycznej PAN, Dr Alessandro Michelucci

Siranjeevi Nagaraj (BH/NB, 28.02.2020)
Tytuł: “microRNA panel for diagnostics and identification of pathomechanisms in Alzheimer’s disease”
Promotor: Prof. dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Leszek, Prof. dr hab. Elżbieta Salińska

Małgorzata Wierzba (28.02.2020)
Tytuł: “Role of emotion in cognitive control over memory – a behavioral and functional magnetic resonance imaging (fMRI) study
Promotor: Prof. dr hab. Anna Grabowska
Recenzenci: Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG, Dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ

Joanna Czarnecka-Herok (BH/NB, 28.02.2020)
Tytuł: “Rola poliploidii w przejściowym starzeniu komórek nowotworowych”
Promotor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Recenzenci: Prof. dr hab. Zbigniew Madeja, Prof. dr hab. Marek Rusin

Anna Gręda (28.02.2020)
Tytuł: “Zmiany ekspresji genów kodujących enzymy syntetyzujące i degradujące polisacharydowe elementy macierzy zewnątrzkomórkowej w mózgu po udarze”
Promotor: Dr hab. Dorota Nowicka
Recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Pera, Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Małgorzata Górniak-Walas (28.02.2020)
Tytuł: “Rola genu Ttyh1 w plastyczności strukturalnej mózgu”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
Recenzenci: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Grzegorz Hess

Karolina Stępniak (14.04.2020)
Tytuł: “Analiza profili otwartej chromatyny i epigenetycznych modyfikacji histonów w ludzkich glejakach”
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: Dr hab. Marta Koblowska, prof. UW, Dr hab. Michał Mikula, prof. Narodowego Instytutu Onkologii

Magdalena Wołczyk (03.07.2020, W*)
Tytuł: “Rola białek wiążących RNA w regulacji translacji mRNA BRCA1w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Pomocniczy: Dr Paulina Podszywałow-Bartnicka
Recenzenci: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Maria Nalberczak-Skóra (03.07.2020)
Tytuł: “Rola zakrętu zębatego hipokampa w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Jolanta Kotlińska, Dr hab. Rafał Ryguła

Karolina Staniak (03.07.2020, W*)
Tytuł: “Rola lizosomów i autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na heterodimer takryny i melatoniny”
Promotor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Drugi promotor: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Promotor pomocniczy: Dr Magdalena Dziembowska
Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, Prof. dr hab. n.wet. Arkadiusz Orzechowski

Roberto Pagano (03.07.2020)
Tytuł: “The role of Arc/Arg3.1 protein in the regulation of alcohol-seeking”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner

Sai Santosh Babu Komakula (03.07.2020)
TytuL: “Role for oxidative DNA damage in regulating Energy balance and adipogenesis”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Kopromotor: Dr Harini Sampath
Recenzenci: Prof. dr hab. Jolanta Jura, Dr hab. Katarzyna Szkudelska

Justyna Sobich (07.10.2020)
Tytuł: “Nowe aspekty hamowania aktywności syntazy tymidylanowej przez analogi dUMP oraz poszukiwanie inhibitorów tego enzymu wpływających na przeżywalność organizmu modelowego, Caenorhabditis elegans”
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM, Prof. dr hab. Andrzej Guranowski

Katarzyna Chyl (07.10.2020, W*)
Tytuł: “Development of neural networks processing print and speech in typical and atypical beginning readers”
Dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. Instytuttu Nenckiego PAN Dr hab. Przemysław Tomalski, prof. Instytutu Psychologii PAN
Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. UJ

Bac Viet Le (07.10.2020)
Tytuł: “TGFβ-dependent mechanism of the bone marrow-mediated resistance against PARP inhibitors in leukemias”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, Prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Speina, Prof. dr hab. Wiesława Widłak, Dr hab. Radosław Zagożdżon

Weronika Szadzińska (07.10.2020)
Tytuł: “Activity in the prefrontal cortex during extinction of fear
Promotor: Dr hab. Ewelina Knapska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Kopromotor: Dr Cyril Herry
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Hess, Dr Jaime De La Rocha

Barbara Juraszek (07.10.2020, W*)
Tytuł: “Transporter kationów organicznych/karnityny OCTN2/SLC22A5 – rola w przeżywalności komórek glejaka i nowi partnerzy białkowi w astrocytach”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: Prof. dr hab. Jarosław Czyż, prof. IMDiK PAN

Martyna Poprzeczko (07.10.2020)
Tytuł: “Nowo zidentyfikowane białka regulujące ramiona dyneinowe i ich rola w funkcjonowaniu rzęski ruchomej”
Promotor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Kulus, Prof. dr hab. Michał Witt

Małgorzata Maksymowicz (07.10.2020, W*)
Tytuł: “Characterization of endocytic transport of lymphotoxin β receptor (LTβR) and its impact on the activation of the NF-кB pathway”
Promotor: Prof. dr hab. Marta Miączyńska
Promotor pomocniczy: Dr Magdalena Banach – Orłowska
Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Żołądek, Dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ

W* – doktorat z wyróżnieniem
BH – dyscyplina Biochemia
NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2019

Katarzyna Kolczyńska (18.01.2019, BH)
Tytuł: “Rola białka szoku cieplnego HSP72 w regulacji wrażliwości mięśni szkieletowych na insulinę”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Rieske, Prof. dr hab. Jerzy Żołądź

Katarzyna Jurewicz (18.01.2019)
Tytuł: “Rola styku skroniowo-ciemieniowego w aktualizacji przedmiotu uwagi”
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Pomocniczy: Dr inż. Tomasz Wolak
Recenzenci: Prof. dr hab. med. Leszek Królicki, Dr hab. Grzegorz Króliczak, prof. UAM

Łukasz Żurawski (18.01.2019)
Tytuł: “Neuronalne podłoże reakcji mimicznych podczas percepcji dynamicznych i statycznych ekspresji radości i złości”
Promotor: Dr hab. Iwona Szatkowska
Pomocniczy: Dr Krystyna Rymarczyk
Recenzenci: Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. nadzw. USWPS, Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. nadzw. IPiN

Dominika Jurkiewicz-Trząska (22.02.2019, BH)
Tytuł: “Regulacja transportera karnityny OCTN2(SLC22A5) przez białko ZO-1”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz
Recenzenci: Prof. dr hab. Mariusz Olczak, Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Marcelina Firkowska (22.02.2019)
Tytuł: “Rola białek kompleksów ESCRT w procesie kształtowania drzewka dendrytycznego”
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Zabłocka, Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Ewelina Jurewicz (22.02.2019, BH)
Tytuł: “Występowanie i rola białka S100A6 w macierzy pozakomórkowej galarety Whartona”
Promotor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny, Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Żylińska

Jakub Mateusz Dzik (22.02.2019)
Tytuł: “Metody analizy zachowania myszy w systemie IntelliCage”
Promotor: Dr hab. Szymon Łęski
Recenzenci: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, Prof. dr hab. Janusz Szczepański

Piotr Maj (12.04.2019, BH)
Tytuł: “Syntaza tymidylanowa-mechanizm inhibicji przez N4-OH-dCMP oraz poszukiwanie nowych inhibitorów z wykorzystaniem technik krystalograficznych i obliczeniowych”
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Rode
Recenzenci: Prof. dr hab. Bogdan Lesyng, Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

Wioleta Dudka-Ruszkowska (12.04.2019)
Tytuł: “Inhibition of Integrated Stress Response as potential therapeutic strategy in Chronic Myeloid Leukaemia”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. IBD PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Jarosław Czyż, Dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Katarzyna Kisielewska (12.04.2019)
Tytuł: “Rola kinazy mTOR w regulacji wybranych białek Rab i kompleksu retrometru w komórkach ssaków”
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna, Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Paweł Trzaskoma (12.04.2019)
Tytuł: “Analiza organizacji chromatyny w jądrze komórkowym z wykorzystaniem nowych wysokorozdzielczych oraz wysokoprzepustowych metod wizualizacji”
Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Świątek, Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

Rafał Bazan (28.06.2019)
Tytuł: “CCDC96 i CCDC113-białka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rzęsek ruchomych orzęska Tetrahymena thermophila”
Promotor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Pomocniczy: Dr Ewa Joachimiak
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Ewa Ziętkiewicz, Dr hab. Paweł Niewiadomski

Alicja Kościelny (28.06.2019)
Tytuł: “Wzajemne oddziaływanie transportu pęcherzykowego i szlaku kinazy mTOR w rozwoju układu nerwowego ssaków”
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. Marta Wiśniewska

Ewelina Pałasz (28.06.2019)
Tytuł: “Effect of physical training on dopaminergic neurodegeneration, neurotrophic factors level, brain inflammation and motor behawior in chronically MPTP-treated mice as animal model of Parkinsons disease”
Promotor: Dr hab. Grażyna Niewiadomska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recencenzi: Prof. dr hab. Józef Langfort, Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Katarzyna Paluch (28.06.2019)
Tytuł: “Mózgowe korelaty konfliktu szybkość-poprawność oraz jego wpływ na uwagę antycypacyjną”
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Recenzenci: Prof. dr hab. Waldemar Szelenberger, Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. SWPS

Anna Dacewicz (28.06.2019)
Tytuł: “Zastosowanie treningu czasowego opracowywania informzcji w rehabilitacji dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka(SLI)”
Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Szelag
Recenzenci: Dr hab. Aneta Brzezicka, prof. USWPS, Prof. dr hab. Ewa Pisula

Łukasz Bożycki (04.10.2019)
Tytuł: “Proces mineralizacji w normie i w stanach patologicznych – regulacja przez aneksyny i fetuinę A”
Promotor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Recenzenci: Prof. dr hab. Witold Łojkowski, Dr hab. Alicja Węgrzyn

Kacper Łukasiewicz (04.10.2019)
Tytuł: “Rola aktyny w regulacji zaburzeń pamięci wywołanych przez alkohol”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, Prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, Prof. dr hab. Piotr Popik

Barbara Sobiak (04.10.2019, BH/NB)
Tytuł: “Wpływ czynników epigenetycznych na regulację ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka”
Promotor: Prof. dr hab. Wiesława Leśniak
Recenzenci: Prof. dr hab. Janusz Błasiak, Dr hab. inż. Paweł Sachadyn

Magdalena Komiażyk-Mikulska (04.10.2019, BH/NB)
Tytuł: “The appliction of enterotoxins belonging to AB5 family as cel membranę markers and identyfication of plant species neutralizing the enterotoxins effect on host cells”
Promotor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Pomocniczy: Dr Patrick Groves
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Małgorzata Borczyk (04.10.2019)
Tytuł: “Rola plastyczności zagęszczenia postsynaptycznego w procesach przebudowy pamięci”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Matylda Roszkowska (04.10.2019)
Tytuł: “Rola białka CD44 w regulacji plastyczności kolców dendretycznych”
Promotor: Dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, prof. IMDiK PAN, Dr hab. Agnieszka Gizak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Piotr Sunderland (04.10.2019, BH/NB)
Tytuł: “Starzenie komórek neuronów-markery, mechanizmy i rola białka ATM”
Prof. dr hab. Ewa Sikora
Pomocniczy dr Małgorzata Piechota
Recenzenci: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. Elżbieta Speina

Krzysztof Marian Bernadzki (04.10.2019)
Tytuł: “Role of Alpha-Catulin, GRB2, Liprin-alpha-1 and SH3BP2 in the organization of the postsynaptic machinery at the neuromuscular junction”
Promotor: Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Moraczewska, Prof. dr hab. Małgorzata Daczewska

Iwona Czaban (04.10.2019)
Tytuł: “Charakterystyka ciałek i białka PML w korze możdżku myszy”
Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Wilczyński
Pomocniczy: dr Adriana Magalska
Recenzenci: Dr hab. n. med. Jarosław Joźwiak, Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć

Katarzyna Rojek (04.10.2019, BH/NB)
Tytuł: “The role of Amot and Yap1 in the regulation of neuronal dendritic tree complexity”
Promotor: Dr hab. Tomasz Prószyński, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: Dr hab. Magdalena Dziembowska, Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

Kamila Prymas (06.12.2019, BH/NB)
Tytuł: “Rola syntaz sfingomieliny w ścieżkach sygnałowych uruchamianych w makrofagach przez lipopolisacharyd”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Pomocniczy: dr inż. Anna Ciesielska
Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. UJ, Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz

W* – doktorat z wyróżnieniem
BH – dyscyplina Biochemia
NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2018

Anna Skupień (02.02.2018)
Tytuł: “Rola białka transbłonowego CD44 w rozwoju drzewa dendrytycznego neuronów”
Promotor: Dr hab. Joanna Dzwonek
Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Katarzyna Giertuga (02.02.2018)
Tytuł: “Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi(ADHD)-perspektywa rozwojowa”
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Recenzenci: Dr hab. Mateusz Gola, prof. nadzw., Prof. dr hab. Filip Rybakowski

Michał Laskowski (02.02.2018)
Tytuł: “Elektrofizjologiczna i funkcjonalna charakterystyka kanałów potasowych wewnętrznej błony mitochondrialnej”
Promotor: Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Pomocniczy: dr Bogusz Kulawiak
Recenzenci: Prof. dr hab. Hanna Jańska, Prof. dr hab. med. Paweł Szulczyk

Karthik Mohanraj (BH, 13.04.2018)
Tytuł: “Transport and degradation of the mitochondrial Respiratory chain assembly 1 factor”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Pomocniczy: dr Michał Wasilewski
Recenzenci: Prof. dr hab. Hanna Kmita, Dr hab. Katarzyna Tońska

Joanna Wojsiat (BH, 13.04.2018)
Tytuł: “Odpowiedź na stres oksydacyjny w limfocytach i fibroblastach pacjentów z chorobą Alzheimera: rola szlaku sygnałowego p53-p21”
Promotor: Prof. dr hab. Urszula Wojda
Recenzenci: Dr hab. Agata Adamczyk, prof. nadzw., Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

Monika Roszkowska (BH, 13.04.2018)
Tytuł: “Molecular mechanisms of vascular smooth muscle cel trans-differentiation and calcification in atherosclerosis”
Promotor: Prof. dr hab. Sławomir Pikuła
Kopromotor: prof. dr hab. David Magne
Pomocniczy: dr Agnieszka Strzelecka-Kiliszek
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciąg, Prof. Romuald Mentaverri

Katarzyna Konarzewska (13.04.2018)
Tytuł: “Interlukina 33 produkowana przez komórki prekursorowe oligodendrocytów jako białko kształtujące odpowiedź pro-regeneracyjną po uszkodzeniu istoty białej rdzenia kręgowego”
Promotor: Dr hab. Małgorzata Zawadzka
Recenzenci: Dr hab. n. med. Anna Jurewicz, Dr hab. Marta B. Wiśniewska, prof. nadzw.

Piotr Chrościcki (BH, 29.06.2018)
Tytuł: “Cellular mechanisms for effective transport of proteins to mitochondria” / Mechanizmy zapewniające skuteczny transport białek do mitochondriów
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Liberek, Prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Monika Riegel (29.06.2018)
Tytuł: “Neuronal mechanisms of associative memory of emotionally-charged verbal material-behavioural and fMRI study”
Promotor: Prof. Anna Grabowska
Pomocniczy: Dr hab. Artur Marchewka, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., Prof. dr hab. n.med. Leszek Królicki

Ilona Kotlewska-Waś (29.06.2018)
Tytuł: “Neuronalne korelaty przetwarzania aktualnych i dotyczących przeszłości informacji związanych z własną osobą”
Promotor: Prof. dr hab. Anna Nowicka
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Sędek, Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. nadzw.

Beata Kądziołka (BH, 28.09.2018)
Tytuł: “Regulacja ekspresji genu CacyBP/SIP oraz wpływ białka CacyBP/SIP na wzór ekspresji genów w komórkach raka jelita grubego HCT116″
Promotor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: Dr hab. Aneta Kasza, Prof. dr hab. Wiesława Widłak

Sara Rosińska (BH, 28.09.2018)
Tytuł: “Lokalizacja i funkcja Cacy BP/SIP w jądrze komórkowym: oddziaływanie z białkiem NPM1”
Promotor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: Prof. dr hab. Hanna Rokita, Dr hab. Dariusz Jan Smoliński, prof. nadzw.

Justyna Sobocińska (BH, 28.09.2018)
Tytuł: “Rola palmitoilacji białek w ścieżkach sygnałowych recpetora TLR4 aktywowanego przez lipopolisacharyd”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Bereta, Prof. dr hab. Ewa Świeżewska

Anna Strzeszewska-Potyrała (BH, 28.09.2018)
Tytuł: “Ścieżki sygnalizacyjne prowadzące do starzenia komórek nowotworowych wywołanego uszkodzeniami DNA”
Promotor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Pomocniczy: Dr Olga Alster
Recenzenci: Dr hab. Elżbieta Speina, Prof. dr hab. med. Jacek M. Witkowski

Marta Magnowska (BH, 28.09.2018)
Tytuł: “Rola przejściowej aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej 9 w plastyczności synaptycznej”
Promotor: Dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Dr hab. Marcin Rylski, prof. nadzw.

Ahmad Salamian (07.12.2018)
Tytuł: “Role of Matrix Metalloproteinase-9 in Cholinergically Induced Plasticity at Hippocampal Synapses”
Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Pomocniczy: Dr Anna Beroun
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Hess, Prof. dr hab. Jan Konopacki

Tomasz Lebitko (07.12.2018)
Tytuł: “Rola ekspresji c-fos w jądrze środkowym ciała migdałowatego w uczeniu motywowanym apeptywnie”
Promotor: Dr hab. Ewelina Knapska
Recenzenci: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, Prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Wioleta Grabowska (07.12.2018)
Tytuł: “Wpływ kurkuminy na starzenie ludzkich komórek mięśni gładkich aorty”
Promotor: Dr hab. Anna Bielak-Żmijewska
Recenzenci: Prof. dr hab. Jarosław Czyż, Prof. dr hab. Maria Kapiszewska

W* – doktorat z wyróżnieniem
BH – dyscyplina Biochemia
NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2017

Magdalena Pawlak (24.02.2017)
Tytuł: „Rola czynnika transkrypcyjnego Grainyhead-like-2 w raku jasnokomórkowym nerki człowieka”
Promotor: Dr hab. Tomasz Wilanowski, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, Dr hab. Piotr Marcin Kozłowski

Agnieszka Góral (24.02.2017)
Tytuł: „Białko CacyBP/SIP: oddziaływanie z białkiem szoku cieplnego Hsp90 oraz rola w odpowiedzi komórek na działanie czynników stresowych”
Promotor: Prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: Dr hab. Wiesława Widłak, prof. nadzw., Prof. dr hab. Barbara Lipińska

Paulina Urbańska (24.02.2017)
Tytuł: „Lokalizacja i funkcja białek FAP61, FAP251 i FAP43 w rzęskach Tetrahymena thermophila” Promotor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. nadzw.
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Michał Witt, Dr hab. Paweł Niewiadomski

Agata Aniszewska (24.02.2017)
Tytuł: „Wpływ interleukiny 6 i jej receptora (IL-6Rα) na zachowanie myszy i  odpowiedzi na stres”
Promotor: Dr hab. Ruzanna Dżawadian, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: Dr hab. Katarzyna Bartkowska
Recenzenci: Prof. dr hab. Adam Płaźnik, Dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. Nadzw.

Hanuma Chaitanya Chintaluri (07.04.2017)
Tytuł: „Effects of geometry and conductivity on propagation of electric field in neural tissue, and reconstruction of neural sources from electric potential”
Promotor: Prof. dr hab. Daniel Wójcik
Recenzenci: Dr hab. Piotr Suffczyński, Prof. dr hab. Jan Konopacki

Ewa Wacławek (07.04.2017)
Tytuł: „Analiza funkcjonalna białek tnących mikrotubule w komorkach orzęska Tetrahymena thermophila
Promotor: Dr hab. Dorota Włoga, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. Joanna Moraczewska, Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

Zofia Mijakowska (23.06.2017)
Tytuł: „Rola układu glutaminianergicznego w grzbietowej części hipokampa w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. Robert Jakub Filipkowski, Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna;

Anna Bot (23.06.2017)
Tytuł: „Wielkoskalowe profilowanie miRNA w modelu padaczki skroniowej u szczura”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Łuksiuk, prof. nadzw.
Recenzenci: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. n. med. Marcin Mycko

Aleksandra Rumińska (29.09.2017)
Tytuł: „Rola metabolizmu lipidów w zależnej od układu endokanabinoidowego regulacji wrażliwości mięśni szkieletowych na insulinę”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Recenzenci: Prof. dr hab. Wanda Małgorzata Krajewska, Dr hab. Agata Chmurzyńska, prof. nadzw.

Kamila Nowak (29.09.2017)
Tytuł: „Zastosowanie treningu percepcji czasu w usprawnianiu poznawczym seniorów: badania neuropsychologiczne i elektrofizjologiczne”
Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Szelag
Kopromotor:  Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Recenzenci: Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., Dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. nadzw.

Behnam Vafadari (29.09.2017)
Tytuł: „Role of MMP-9 in schizophrenia related behaviors in mice”
Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy:  Dr Marzena Stefaniuk
Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Pyza, Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Tomasz Bednarski (29.09.2017)
Tytuł: „Rola szlaków sygnałowych regulujących metabolizm lipidów w rozwoju przerostu lewej komory mięśnia sercowego”
Promotor: Dr hab. Paweł Dobrzyń, prof. nadzw.
Recenzenci: Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik, Dr hab. n. med. Ewa Stelmańska

Wenson David Rajan Karunakaran (01.12.2017)
Tytuł: „Dynamics and functional heterogeneity of brain resident and infiltrating macrophages during cerebral ischemia induced neuroinflammation”
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: Dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, prof. nadzw., Prof. dr hab. n. med. Joanna Pera

Katarzyna Łepeta (01.12.2017)
Tytuł: „A novel schizophrenia-linked MMP-9 3UTR polymorphism affects FMRP binding and MMP-9 activity at dendritic spines”
Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy:  Dr hab. Magdalena Dziembowska, Dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. n. med. Dorota Hoffman-Zacharska, prof. nadzw., Dr hab. Krzysztof Sobczak

 

W* – doktorat z wyróżnieniem
BH – dyscyplina Biochemia
NB – dyscyplina nauki biologiczne

 

2016

Michał Kloss (26.02.2016)
Tytuł: „Regulacja ekspresji osteopontyny w złośliwych guzach mózgu”
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Promotor pomocniczy: Dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska
Recenzenci: Dr hab. Anna Żaczek, Prof. dr hab. Joanna Bereta

Kinga Borzęcka-Solarz (26.02.2016)
Tytuł: „Regulatorowa rola kinazy Lyn w ścieżkach sygnałowych receptora TLR4 aktywowanego przez lipopolisacharyd”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Recenzenci: Dr hab. Jakub Siednienko, Dr hab. Elżbieta Rębas

Anna Dziewulska (22.04.2016)
Tytuł: „Rola desaturazy stearylo koenzymu A w regulacji wrażliwości mięśni szkieletowych na insulinę”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Recenzenci: Dr hab. Barbara Kłapcińska, Prof. dr hab. Dariusz Rakus

Laszlo Gal (22.04.2016)
Tytuł: „Integration of grafted motoneurons into the host spinal cord circuitry. Functional and morphological investigation”
Promotor: Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Kopromotor: Antal Nogradi
Recenzenci: Dr hab. Dporota Bukowska, Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

Marta Kocyk (22.04.2016)
Tytuł: „Wpływ glejaka na kształtowanie fenotypu mikrogleju i makrofagów infiltrujących nowotwór”
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Promotor pomocniczy:  Dr n. med. Paweł Nauman
Recenzenci: Dr hab.. n. med. Maria Łastowska, Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra

Katarzyna Żybura-Broda (22.04.2016)
Tytuł: „Epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genu proteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej MMP-9 w procesie epileptogenezy”
Promotor: Dr hab. Marcin Rylski
Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa Zalewska, Prof. dr hab. Władysław Lasoń

Marcin Woś (22.04.2016)
Tytuł: „Zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondriów i przekazywaniu sygnałów towarzyszące chorobie Niemana-Picka typu C”
Promotor: Dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła
Recenzenci: Prof. dr hab. Wanda Krajewska, Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

Bożena Kuźniewska (22.04.2016)
Tytuł: „Rola czynnika transkrypcyjnego w regulacji ekspresji genów indukowanych w odpowiedzi na wzmożoną aktywność neuronalną”
Promotor: Dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska|
Recenzenci: Dr hab. Aneta Kasza, Dr hab. Łukasz Pułaski

Bartłomiej Augustynek (24.06.2016)
Tytuł: „A new insight into regulation of the large-conductance calium-regulated potassium channel in mitochondria”
Promotor: Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Kopromotor: Wolfram Kunz
Recenzenci: Prof. dr hab. Hanna Kmita, Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Paulina Koza (24.06.2016)
Tytuł: „Wpływ obniżenia poziomu białka TDP-43 na procesy plastyczności neuronalnej w modelu transgenicznego szczura Syn-TDP-43WT”
Promotor: Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Maleszewski, Dr hab. Marta Wiśniewska

Monika Bijata (24.06.2016)
Tytuł: „Współdziałanie pomiędzy sygnalizacją serotoninergiczną a macierzą zewnątrzkomórkową w plastyczności synaptycznej”
Promotor: Dr hab. Jakub Włodarczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. Krzysztof Tokarski, Prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Anna Urbańska (22.06.2016)
Tytuł: „Regulacja i znaczenie fosforylacji seryny 181 białkaZBP1 w komórkach neuronalnych”
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Jaworski
Recenzenci: Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Dr hab. Jan Rodriguez-Parkitna

Syune Nersisyan (22.06.2016)
Tytuł: „Cholinergic and noradrenergic modulation of corticothalamic input from layer 6 to the posteromedial thalamic nucleus”
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Kopromotor:  Björn Granseth
Promotor pomocniczy: Dr Marek Bekisz
Recenzenci: Prof. dr hab. Marian Lewandowski, Prof. dr hab. Grzegorz Hess

Patrycja Haniewicz
Tytuł: „In vitro characterization of photosystem II from Nicotiana tabacum”
Promotor: Prof. dr hab. Matthias Bochtler
Promotor pomocniczy: Dr Dario Piano
|Recenzenci: Prof. dr hab. Artur Osyczka, Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski, Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

Dorota Przybylska (30.09.2016, BH)
Tytuł: „Rola oksydazy NADPH 4 oraz szlaku odpowiedzi na uszkodzenia DNA w starzeniu ludzkich komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych”
Promotor: Prof. dr hab. Ewa Sikora
Promotor pomocniczy:  Dr Grażyna Mosieniak
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Prof. dr hab. Janusz Błasiak

Łukasz Szewczyk (30.09.2016)
Tytuł: „Rola polisjalilacji białek adhezji komórkowej w mielinizacji ośrodkowego układu nerwowego”
Promotor: Dr hab. Marta Wiśniewska, prof. nadzw.
Recenzenci: Dr hab. n. med. Anna Jurewicz, Dr hab. Marzena Maćkowiak

Agnieszka Płóciennikowska (30.09.2016)
Tytuł: „Białko CD14 kontroluje powstawanie fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu w komórkach stymulowanych przez lipopolisacharyd”
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
Recenzenci: Dr hab. Marek Drab, Prof. dr hab. Barbara Płytycz

Jarosław Walczak (30.09.2016, BH)
Tytuł: „Zmiany funkcjonowania mitochondriów i organizacji sieci mitochondrialnej w fibroblastach pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym (ALS)”
Promotor: Dr hab. Joanna Szczepanowska
Recenzenci: Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Maria Bierzyńska (30.09.2016)
Tytuł: „Neuronalne korelaty temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu – badanie fMRI”
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
Kopromotor:  Prof. dr hab. Jan Strelau
Recenzenci: Dr hab. Wojciech Dragan, Prof. dr hab. Tadeusz Marek

Krzysztof Miazga (30.09.2016)
Tytuł: „Rola receptorów 5-HT2 i 5-HT7 w kontroli lokomocji kończyn tylnych u szczura”
Promotor: Prof. dr hab. Urszula Sławińska
Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Jaskólska, Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Tomasz Zajkowski (30.09.2016, BH)
Tytuł: „Wpływ stabilizacji cytoszkieletu mikrotubularnego na neurotoksyczność cytoplazmatycznej formy białka prionowego”
Promotor: Dr hab. Krzysztof Nieznański
Recenzenci: Dr hab. Joanna Moraczewska, prof. nadzw., Dr hab. Agata Adamczyk

Paulina Sakowska (30.09.2016, BH)
Tytuł: „Thebiogenesis and oxidation of Mic19 and its role in regulation of mitochondrial inner membrane morphology”
Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Recenzenci: Prof. dr hab. Artur Osyczka, Dr hab. Róża Kucharczyk

Alicja Puścian (30.09.2016)
Tytuł: „Design of automated phenotype assessment and validation of tissue-specific therapeutic intervention in mouse models relevant to autism spectrum disorders”
Promotor: Dr hab. Ewelina Knapska
Recenzenci: Prof. dr hab. Piotr Popik, Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski

Aleksandra Wojtala (02.12.2016, BH)
Tytuł: „Zaburzenia funkcjonowania mitochondriów wywolane defektem kompleksu I mitochondrialnego łańcucha oddechowego w modelach badawczych zespołu Leigha”
Promotor: Prof. dr hab. Mariusz Więckowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz, Dr hab. Katarzyna Tońska, prof. nadzw.

Helena Głąbska (02.12.2016)
Tytuł: „Walidacja metod analizy rejestracji elektrofizjologicznych przy użyciu danych symulacyjnych”
Promotor: Prof. dr hab. Daniel Wojcik
Recenzenci: Prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, Dr hab. Piotr Suffczyński