Filter results
Filtruj
  • Centrum badań podstawowych i translacyjnych w zakresie biologii i nauk biomedycznych
  • Centrum badań plastyczności neuronalnej i chorób mózgu BRAINCITY
  • Centrum Neurobiologii
  • Stacja Badawcza w Mikołajkach

Centrum Badań Plastyczności Neuronalnej i Chorób Mózgu BRAINCITYskładające się z 4 pracowni badawczych, powstało jako Międzynarodowa Agenda Badawcza stworzona pod patronatem Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

Badania prowadzone w BRAINCITY skupiają się na zrozumieniu mechanizmów chorób układu nerwowego oraz mają na celu opracowanie nowych metod ich diagnostyki i monitorowania, a także wsparcie procesu rozwijania nowych terapii.

Wiecej o centrum BRAINCITY