Rys historyczny

Studia doktoranckie w Instytucie mają długą tradycję. Pierwsze studia zostały uruchomione w roku 1968. Kolejna edycja studiów miała miejsce w 2001 roku pod kierownictwem prof. dr hab. Małgorzaty Kossut. W latach 2006-2010 kierownikiem studiów została prof. dr hab. Jolanta Barańska, następnie od 2011 do 2014 prof. Jolanta Skangiel-Kramska. Od 2015 roku kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Daniel Wójcik.

Instytut prowadzi studia w języku polskim i angielskim oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora z nauk biologicznych od 1955 roku oraz biochemii od 2015 roku. Od 1955 ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych z dyscypliny biologia.

 

Informacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studia doktoranckie trwają do 30 września 2023 r.

Od roku akademickiego 2019/2020 Instytut Nenckiego nie prowadzi naboru na studia doktoranckie. Zapraszamy kandydatów do aplikowania do Warszawskiej Szkoły Nauk Ścisłych i BioMedycznych. Więcej informacji www.warsaw4phd.eu.