Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe nr 029/2022 na dostawę wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem i przyspieszeniem do 65 000 g (dla probówek typu Eppendorf) wraz z trzema rotorami do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Data publikacji
9 maja 2022